I 2012 var deltagerne i Projekt Efterværn på tømmerflådetur til Voer. De tidligere anbragte unge har gennem projektet opnået et helt særligt fællesskab

I 2012 var deltagerne i Projekt Efterværn på tømmerflådetur til Voer. De tidligere anbragte unge har gennem projektet opnået et helt særligt fællesskab

Styr på livet med Projekt Efterværn

Projekt Efterværn i Randers har gennem de sidste par år arbejdet med at få tidligere anbragte unge ud af risikozonen for at blive udsatte

”Projekt Efterværn - Tilbage til fremtiden” er et efterværnstilbud for tidligere anbragte unge mellem 17½ og 23 år bosat i Randers Kommune. De unge, der er eller har været med i Projekt Efterværn, kommer alle direkte fra anbringelse hos plejefamilie, institution eller anbringelse på eget værelse.
Med penge fra Socialministeriet har projektet insisteret på, at pædagogisk arbejde handler om menneskelig udvikling, menneskelige historier og individuelle livsbaner - i en verden hvor økonomi, effektivitet og hårde kompetencer ellers er i fokus.
”Siden 2011 har vi haft 23 tidligere anbragte unge med i projektet, og det har været en uomtvistelig succes,” fortæller projektkoordinator Frank Dam Yde og fortsætter:
”Ved at sætte mennesket i centrum i stedet for problemet, er det lykkedes at hjælpe de unge på vej mod bedre selvforståelse og større selvstændighed. I kraft af et helt særligt fællesskab omkring projektet, har de unge fundet glæde, selvtillid, motivation og mod til at udfordre sig selv og deres situation. Der er i høj grad sket en af-institutionalisering af deres liv.”

Med i fællesskabet

Det helt særlige fællesskab er blandt andet opstået på de månedlige fællesarrangementer, som Projekt Efterværn afholder. Med et socialt fokus på fællesarrangementerne kan de unge møde andre i samme situation, spejle sig i hinanden, erfaringsudveksle og skabe nye relationer. Arrangementerne styrker de unges sociale kompetencer og netværk og giver samtidig kontaktpersonerne indblik i de unges sociale ageren - og en platform for en snak - Projekt Efterværns vigtigste pædagogiske redskab.
”Det giver rigtig meget at være med i et fælleskab, hvor man ikke skiller sig ud, fordi man har været anbragt. Det er bare noget nemmere at omgås nogen, der har oplevet noget lignende det, man selv har,” siger en af de unge.
”Jeg kan godt lide at være sammen med dem alle sammen, fordi man kan være helt sig selv,” siger en anden.
”Når man som 17-årig sidder alene i sin lejlighed og ikke kan overskue alle ting i hverdagen, så er det enormt rart at kunne kontakte efterværnet for hjælp. Alle aktiviteterne, de laver, får en op af sofaen og ud at lave noget nyt. Det er så fedt,” lyder det fra en tredje.

Gode resultater

De unge med tilknytning til projektet klarer sig bedre end målgruppen inden for en bred vifte af områder, hvilket blandt andet fremgår af den afsluttende projektevaluering:
74 procent af de unge er påbegyndt og fastholder enten uddannelse eller selvvalgt beskæftigelse.
84 procent har opnået stabile boligforhold.
Projektet virker præventivt på de unges kriminelle aktiviteter. Gennemsnittet er karakteriseret ved overhovedet ikke at begå kriminalitet.
Projekt Efterværn i Randers er afsluttet pr. 15. august 2013.

Publiceret 28 August 2013 10:25