Randers:

Tilskud til nedrivning af Gassum Forsamlingshus

Af
Dan Jensen

Randers Kommunes økonomiudvalg har besluttet at yde tilskud til at rive Gassums gamle forsamlingshus ned.
Bygningen er i dårlig stand, og da det nye kultur- og aktivitetshus i Gassum har overtaget forsamlingshusets funktion, er der ikke længere behov for bygningen.
Det var oprindeligt planen, at forsamlingshusets bestyrelse skulle have betalt de ca. 150.000 kr. til nedrivningen.
Men en ændring af Byfornyelsesloven giver kommunen mulighed for at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger.
Staten refunderer herefter 60 procent af de kommunale udgifter.
Frivillige i Gassum vil efter nedrivningen hjælpe til med at forskønne området ved forsamlingshuset.

Publiceret 28 August 2013 12:13