Region:

Forskel på produktivitet

Af
Bent Larsen

Nogle radiologiske afdelinger i Region Midtjylland laver mere end andre.
En benchmark viser nemlig, at produktiviteten kan øges blandt andet på, Regionshospitalet Randers, Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt.
De afdelinger bruger nemlig noget større lønudgifter i forhold til aktiviteten, end afdelingen ved Hospitalsenheden Vest, der er den mest produktive afdeling.
Derfor vil beløb fra en aktivitetspulje fremover blive udbetalt ud fra en beskrivelse fra hospitalerne af, hvordan de vil øge produktiviteten.

Publiceret 28 August 2013 06:39