Krydset i Gl. Havdrup som nu ombygges.

Krydset i Gl. Havdrup som nu ombygges.

Sort kryds i Gl. Havdrup ombygges

TRAFIK: Vejdirektoratet går nu i gang med at ombygge et kryds ved Gl. Havdrup. Det drejer sig om krydset ved Hastrupvej og Kirkegade samt en 200 meter lang strækning på Roskildevej.
Strækningen har været præget af en del ulykker gennem de sidste fem år - enkelte af dem alvorlige - og derfor er udnævnt til en trafiksikkerhedsmæssig sort plet på vejnettet.
Ulykkerne skyldes hovedsageligt bilister, der ikke overholder vigepligten fra sidevejene og påkørsel bagfra, når biler venter på at dreje fra Roskildevej til sidevejene.
Arbejdet forventes udført fra mandag den 2. september til slutningen af oktober.
Vejdirektoratet har gode erfaringer med tilsvarende krydsombygninger andre steder i landet. Det består blandt andet af følgende arbejder:
Der laves venstresvingsbaner på Roskildevej, så drejende bilister ikke forhindrer den gennemkørende trafik.
Oversigtsforholdene forbedres ved at flytte vigelinjen længere frem på Kirkegade. Grundejere pålægges desuden at beskære deres beplantning.
Hastigheden på Roskildevejen bliver nedsat til 60 km/t. Bilister på strækningen må forvente enkelte gener under vejarbejdet.
Desuden vil Hastrupvej bliver lukket for bilister i en kort periode.
pm

Publiceret 30 August 2013 06:00