Byrådsmedlem Flemming Christensen (K) tror på en fremtid for Køge Park.

Byrådsmedlem Flemming Christensen (K) tror på en fremtid for Køge Park.

Tror stadig på grønt lys for Køge Park i år

En række økonomiske spørgsmål kan først besvares i fase to, påpeger Flemming Christensen (K) i Køge Park-sagen, og han har stadig tillid til, at næste skridt mod et nyt stadion kan tages inden årets udgang.

Af
Martin Rasmussen

KØGE: Fremtiden for et Køge Park-projekt er endnu ukendt på grund af den fortsatte økonomiske usikkerhed omkring centrale aspekter af byggeriet, men tilliden til at projektet kan realiseres er ubrudt hos en af de stærkeste fortalere, Flemming Christensen (K), efter byrådets behandling af sagen i denne uge.
- Der skal ikke hos nogen herske tvivl om vores interesse og positive holdning til det her projekt. Det siger sig selv, at der skal være styr på økonomien i projektet, før vi og andre siger ja. Vi har hele tiden haft den tro på, at det kan løses tilfredsstillende, og at det fortsat er tilfældet, siger han.
Køge Kommune har aktuelt søgt om hel eller delvis fritagelse for den deponering af midler hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, som der skal foretages i forbindelse med byggeriet i offentligt-privat partnerskab, som ifølge konsulentoplægget er det bedste bud på en realisering af Køge Park-projektet.
Der ventes svar på denne side af sagen i oktober, og først derefter vil økonomiudvalget tage sagen op igen for at tage stilling til den videre proces - og eventuel iværksættelse af projektets fase 2, hvor investorerne skal på banen.
- Vi skal kende størrelsen af de øgede driftsudgifter, vi skal kende værdien af grunden, vi skal kende omfanget af deponering og vi skal kende kommunens forpligtelser i forhold til lejegarantier. Men en væsentlig del af disse spørgsmål får vi ikke svar på, før sagen bliver sendt videre til fase 2, siger Flemming Christensen, som altså fortsat er optimistisk omkring mulighederne for projektet og mener, at fase to kan iværksættes i år.

Publiceret 30 August 2013 16:00