Varde i top når det gælder kommunal produktivitet

Rapportens konklusioner kommer dog ikke bag på hverken borgmester Gylling Haahr eller kommunaldirektør Max Kruse. Ingen af dem ser dog nogen grund til at hvile på laurbærrene.

Af
Kim Schou

Kommunaldirektør Max Kruse var rimeligt godt tilfreds, da han i går – efter endt læsning – lukkede den rapport, der tidligere på dagen var udsendt af KORA – Det nationale Institut for Kommunernes og Regionernes analyse og forskning.
Hvad den administrative topchef nok havde en fornemmelse af, blev nemlig dokumenteret sort på hvidt. Varde Kommune ligger i top blandt landets kommuner, når det gælder produktivitet – altså den service, der bliver ydet for de penge, der er til rådighed – en konklusion, der straks blev videregivet til borgmester Gylling Haahr.
"Det kan vi kun glæde os over," fastslår borgmesteren.
"Ovenpå kommunalreformen var det en stor opgave at få harmoniseret og samordnet den kommunale service. Det er nu helt tilendebragt, og vi har en kommunal økonomi i god balance. Derfor er det ekstra glædeligt at få dette skulderklap fra KORA, hvor man har vejet den samlede kommunale produktivitet og konstateret, at den grundlæggende er rigtig tilfredsstillende. Dermed står vi godt rustede til de udfordringer, der venter os i fremtiden," lyder meldingen fra Gylling Haahr.

En blandt 27

Max Kruse oplyser, at undersøgelsen er meget omfattende, og bygger på ikke mindre end 47 indikatorer for den kommunale service og produktivitet.
"Men det sammenfattende tal – det, som opmærksomheden samler sig om – er kommunernes generelle produktivitet. Her kan vi glæde os over, at vi kommer helt i top, og er med blandt den gruppe på 27 kommuner, der i rapporten bliver beskrevet som: ”Kommuner, der er kendetegnet ved, at vi med den anvendte metode, ikke har kunnet finde andre kommuner, der med rimelig sikkerhed kan siges at have en højere samlet produktivitet”."
Kommunaldirektøren ser dog ingen grund til, at Varde Kommune – som følge af KORA-rapporten – nu læner sig tilbage og snupper en lille ”morfar-lur” på laurbærrene.
Både han og borgmester Gylling Haahr understreger, at det nu handler om at fastholde og udvikle de gode resultater.

Publiceret 30 August 2013 12:30