Favrskov:

Vådområde i Vissing Enge snart en realitet

Af
Bent Larsen

Arbejdet med at realisere et 21 hektar stort vådområde i Vissing Enge ved Hadsten er nu gået i gang. Efter planen skal området være færdigt i løbet af efteråret.

Miljøministeriet har bevilget 3,7 millioner kroner til projektet, der er en del af vådområdeindsatsen, hvor det handler om at reducere udvaskningen af kvælstof og fosfor til sårbare vandområder.
I Vissing Enge vil grøfterne og dræn blive fjernet for at mindske afvandingen og skabe et mere vådt område. Målet er at etablere en lavvandet sø, der kan få kvælstof fra de dyrkede arealer til at fordampe til atmosfæren i stedet for at strømme med åvandet til Randers Fjord.

Publiceret 30 August 2013 06:35