Lokal indsats mod ungdomsarbejdsløshed

Ungdomsarbejdsløsheden i Haderslev ligger nu på over 14 %. Fra tidligere perioder med ledighed ved vi, at unge, som ikke hurtigt kommer ind på arbejdsmarkedet, sakker bagud og risikerer at leve på kanten af arbejdsmarkedet i lange perioder. Også i forhold til kriminalitet er ungdomsarbejdsløshed bekymrende, da der statistisk set, er sammenhæng mellem graden af arbejdsløshed og kriminalitet blandt unge mænd.
Vi skal derfor gøre, hvad vi kan lokalt, for at få så mange som muligt i arbejde. Målet skal være, at alle unge mellem 18 og 25 år i Haderslev Kommune har arbejde eller er i gang med at uddanne sig.
Det kan ske gennem;
* oprettelse af flere praktik- og lærepladser i kommunen og støtte til oprettelsen i det lokale erhvervsliv
* bedre og mere målrettet koordinering af de nuværende kommunale indsatser for unge, der ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse
* krav om bedre samarbejde og koordinering mellem de forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner
* tættere samarbejdet med de lokale virksomheder om fx mentorordninger og gennem krav ved udbud.

Publiceret 30 August 2013 08:11