Viden løfter mølledebat

Stor tak til Køge Vind for "vidensmødet" torsdag 29 august i den gule hal.
De tre indledere der kom med både praktisk som teoretiske erfaringer fik givet debatten et gevaldigt løft ud af "muddergrøften" .
Personligt blev jeg mest glad over, at det nu er åbenlyst, at vindmøller ikke giver lavfrekvent støj der forårsager helbredsskader.
Mødet gav også god indsigt i forholdene omkring turbulens bag møllerne, et emne som har givet berretiget bekymring i sejlerkredse. Teknologien er tilstede til at minimere disse problemer der efter min vurdering under alle omstændigheder er relativt beskedne i sejler sæssonen.
Alt ialt et rigtigt godt møde der tegner godt for en snarlig opstilling af møllerne og opbygning af møllelaug til at engagere lokalbefolkningen i projektet.
Niels Rolskov,
Borgmesterkandidat for EL i Køge.

Publiceret 30 August 2013 13:00