Mindelunden i Kliplev blev indviet forleden.

Mindelunden i Kliplev blev indviet forleden.

Mindelund i Kliplev blev indviet

Forleden indviede omkring 70 personer den nye mindelund i Kliplev

Af
Af Betina Skjønnemand

Forleden overværede omkring 70 borgere fra Kliplev og omegn indvielsen af den nyetablerede Mindelund med gamle gravsten på Kliplev Kirkegård.
Mindelunden er sandsynligvis Danmarks største med hele 320 gravsten.
Ved indvielsen bød formanden for Lokalhistorisk Forening Kaj Lassen velkommen og takkede for den store hjælp de frivillige og kirkegården graverteam har ydet samt for den økonomiske støtte fra sponsorernes side.
En særlig tak rettede han mod arkivar Jørgen Hansen, Kliplev lokalarkiv, for hans ihærdige arbejde med at få Mindelunden op at stå.
Sognepræst Eva Wiwe Løbner tog i sit tankevækkende indlæg om gravstenene som minder udgangspunkt i Liva Weels sang ”Glemmer du, så husker jeg alt”.
Formanden for Kultur og Fritid i Aabenraa kommune, Povl Kylling Petersen, roste i sin tale Kliplev Lokalhistoriske Forening og menighedsrådet for initiativet og ønskede held og lykke med projektet.

Arkivar Jørgen Hansen fortalte i sit levende indlæg kirkegårdens historie og kom også her ind på historien om nogle af gravstenene.
Kirkesanger Vibeke Andreasen og kirkeorganist Kirsten Dalgaard på fløjte sørgede for underholdningen.
Efter afslutningen ved formanden for Kliplev Menighedsråd, Henriette Roberts, blev der serveret et let traktement for de fremmødte.
Mindelunden er blevet til gennem et samarbejde mellem Kliplev Menighedsråd og Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn. Derudover har der været brugt masser af frivillig arbejdskraft, og fonde og firmaer har ligeledes ydet økonomisk bistand,

Arkivar Jørgen Hansen i samtale med Formand for kultur og Fritid i Aabenraa kommune, Povl Kylling Petersen.

Arkivar Jørgen Hansen i samtale med Formand for kultur og Fritid i Aabenraa kommune, Povl Kylling Petersen.

Publiceret 01 September 2013 08:00