Formand for Region Syddanmark, Carl Holst, skriver dette debatindlæg.

Formand for Region Syddanmark, Carl Holst, skriver dette debatindlæg.

HOLST:

"Flere busser for pengene"

Formand for Region Syddanmark, Carl Holst, skriver dette debatindlæg

7 millioner kroner mere til busdrift. Det er nogenlunde størrelsen på den lotto-lignende hovedgevinst, vi kan forære borgerne i Region Syddanmark ved at sammenlægge de administrative funktioner hos regionens to trafikselskaber til én fælles organisation.
Det viser en analyse af tre forskellige scenarier af busdriften, som regionen har fået foretaget. I alle tre scenarier bevares Sydtrafik og FynBus som to selvstændige selskaber, men står det til mig, kan vi lige så godt arbejde hen imod at skabe ét fælles trafikselskab, så vi kan frigøre endnu flere penge til rullende busser.
Region Syddanmark har i dag – som eneste region – to trafikselskaber med hver sin organisation, bestyrelse og direktør. Bestyrelserne i trafikselskaberne træffer beslutninger om selskaberne organisering, og pt. er der desværre ikke fuld tilslutning til sammenlægning eller fælles administration, selv om det ville kunne give et løft til busdriften.
Når jeg gør mig til talsmand for en sammenlægning, er det for at kunne oprette nye ruter og give bedre service til borgerne for de samme penge – nøjagtig som vi har gjort det på socialområdet, hvor vi har samlet ledelsen for vores forskellige institutioner.
Øvelsen handler ikke om at flytte penge fra det fynske til det jyske eller omvendt. Den fordeling ligger fast. For mig handler det udelukkende om muligheden for at sende flere busser på vejene for de samme penge – for pengene skal selvfølgelig blive på området. Altså handler det om, at der i begge selskaber kunne være flere penge til buskørsel.

Fart på forhandlingerne

Netop derfor virker det uforståeligt for mig, at politikerne i de to bestyrelser ikke kan blive enige om at flytte penge fra administration til flere busser på gaden. For mig er det logik at bruge færre penge på papirarbejde og mere på at yde borgerne service.
Ét er den økonomiske besparelse ved en fælles administration. Noget andet er, at selskaberne hver især er dygtige til nogle ting og knap så dygtige til andre. Ved at slå det hele sammen kan vi få det bedste fra to verdener og styrke funktionerne til gavn for passagererne.
Analysen har som nævnt regnet på tre forskellige modeller, hvoraf alle tre bevarer to selvstændige selskaber, som vi kender det i dag. Jeg så helst, at vi lagde selskaberne sammen i ét, så besparelsen kunne blive endnu større end de 7 millioner kroner.
Første skridt imod flere busser for pengene er skabelsen af en fælles vision, fælles koordinering og fælles retningslinjer. Jeg vil derfor tage initiativ til at invitere Sydtrafik, FynBus og de 22 syddanske kommuner til en seriøs drøftelse af det fremtidige trafiksamarbejde – lige fra fælles vision og trafikplanlægning til en mere effektiv organisering.
Som politikere har vi ansvaret for at forvalte borgernes skattekroner bedst muligt. Det gør vi ikke på trafikområdet i dag, og det er synd for borgerne. Især når løsningen kun ligger et stoppested herfra.

Publiceret 01 September 2013 08:30