Færre vil stemme til kommunalvalg

Tre ud af fire vælgere er sikre på, at de vil stemme til kommunalvalget. Det er færre end tidligere. Men mere borgerinddragelse og direkte information kan hjælpe på borgernes interesse, viser en ny rapport fra KORA.

For 12 år siden sagde 86 procent af vælgerne, at de helt sikkert ville stemme til kommunalvalget. I dag er det tal faldet til 75 procent. Samme tendens ser man også i de andre nordiske lande.

- En stor gruppe borgere anser det som en borgerpligt at stemme, men der er også store dele af vælgerskaren, som har en mere brugerorienteret tilgang. De lægger mere vægt på at få indflydelse på konkrete ting som fx deres børns daginstitution eller skole. Borgere, som lægger mere vægt på demokrati end service, er generelt mere interesserede i lokalpolitik og mere tilbøjelige til at stemme, siger programleder i KORA, Ulf Hjelmar.
Han står bag undersøgelsen af danskernes deltagelse i lokalpolitik, som KORA har foretaget for Økonomi- og Indenrigsministeriet op til kommunalvalget i november.

 viser, at der er blevet færre, som siger, at de er meget interesserede i lokalpolitik. I dag er det kun 9 %, som erklærer sig meget interesserede i lokalpolitik, i 2001 var det 16 %. Analysen viser, at det især er de unge og de kortuddannede, som er mindre interesserede i lokalpolitik end tidligere.

- Vælgerne i undersøgelsen siger, at de ville engagere sig mere i den lokalpolitiske debat, hvis den handlede mere om konkrete emner, som har betydning for dem selv.  De siger også, at der bør være mere lettilgængelig information, og at det skal være lettere at deltage aktivt i beslutningsprocessen, siger Ulf Hjelmar.

Fokus på unge og indvandrere

I undersøgelsen har der været særlig fokus på de 18 til 24-årige og på vælgere med anden etnisk baggrund end dansk. Disse to grupper har nemlig den laveste valgdeltagelse, og den er oven i købet faldet de senere år. Undersøgelsen viser da også, at knap tre ud af fire unge mener, at lokalpolitik er svært eller uinteressant.
- De unge giver selv udtryk for, at hvis man skal fange dem, så skal der gøres en bevidst indsats fra kommunens side for at inkludere dem. Det skal, ifølge de unge selv, være en indsats, der lægger vægt på at formidle det lokalpolitiske stof på en enkel måde og gøre det klart, hvordan man som ung kan bidrage til beslutningsprocessen, siger Ulf Hjelmar fra KORA.
Hver tredje borger med anden etnisk baggrund, oplever, at det er svært eller uinteressant at deltage i lokalpolitik. Et fællestræk for mange af dem er, at de oplever sprog- og kulturbarrierer, som gør det vanskeligt for dem at deltage i lokalpolitik. 

 

Fakta om undersøgelsen

 

  • Som et led i Økonomi- og Indenrigsministeriets undersøgelse af det lokale demokratis tilstand frem mod kommunalvalget i november 2013 har KORA gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne.
  • Formålet med undersøgelsen er at give et statusbillede af det lokale demokratis tilstand set fra borgernes perspektiv.
  • Undersøgelsen blev gennemført i marts til april 2013, hvor i alt 1.370 borgere besvarede spørgeskemaet. 

Publiceret 19 September 2013 14:18