Karen Damm genopstiller til byrådet - nu for Alssundlisten.

Karen Damm genopstiller til byrådet - nu for Alssundlisten.

Karen Damm genopstiller med egen liste

Politikeren Karen Damm genopstiller til byrådet på den nye Alssundlisten

Af
Mikkel Hansen

Løsgænger og byrådsmedlem Karen Damm genopstiller til Sønderborg Byråd på den helt nye politiske liste, Alssundlisten.
"Det sidste halve år har jeg modtaget talrige opfordringer til at genopstille til Sønderborg Byråd. Hver gang har jeg sagt nej tak. Ikke af mangel på interesse tværtimod, men fordi arbejdsbyrden op til valget ville være for stor for én person. Når jeg så møder en gruppe mennesker, der er parat til at give en hånd med frem til valget, ændre det alt," siger Karen Damm.
Hun blev valgt ind i byrådet i 2009 for Fælleslisten men blev senere løsgænger. Hun har også siddet i byrådet for Venstre.
"Måske er der nogle, der tvivler på, om jeg kan få de nødvendige stemmer. Hertil kan jeg kun sige, at gør du ikke en indsats, lykkes det slet ikke. Måske kan Alssundlisten indgå i valgforbund, og dermed være med til at sikre, at ingen stemmer går tabt."
Det politiske program handler om børn og unges vilkår samt at sikre lige vilkår til alle kommunens borgere, uanset hvor de bor.
"Borgere i landsbyerne og landdistrikterne skal ikke med rette kunne føle, at al udvikling sker i Sønderborg by. Jeg vil aktivt støtte initiativer, der skaber liv og livskvalitet i de mindre bysamfund. Ja, det er ligeså vigtigt som at sikre erhvervslivet de rette betingelser," siger Karen Damm.
Karen Damm er desuden kandidat til regionsrådet for Regionslisten. Her handler det politiske program bl.a. om en bedre trafikal infrastruktur med vægt på timedrift på jernbanestrækningen fra Tinglev til Sønderborg.

Publiceret 19 September 2013 15:12