Debat:

Skolereform bliver dyr for lærere og forældre

Af
Læserbrev af Lasse Bak Egelund

Enhedslistens spidskandidat til kommunalvalget

Egeskovvej 5

Give

Implementeringen af den nye skolereform i Vejle Kommune kommer til at koste kommunen godt 96 millioner kroner i årene fra 2014, når reformen træder i kraft, til 2017.
Det fremgår af et notat, som kommunens skoleforvaltning har udarbejdet til skoleudvalget, og som også vil blive forelagt byrådet på et kommende byrådsmøde.
Det fremgår ligeledes af notatet, at det bliver lærerne selv og forældre med børn i skolefritidsordningen, der kommer til at betale hovedparten af regningen. Godt 40 millioner kroner af regningen skal lærerne finansiere ved en forøgelse af det ugentlige timetal med mindst to klokketimer. Knap 23 millioner krones fremskaffes ved at øge forældrebetalingen til SFO'en til 100 procent. De resterende cirka 30 millioner kroner kommer fra staten i form af ekstraordinære bloktilskud.
For Enhedslisten i Vejle er forvaltningens notat rystende læsning.
Det er helt evident, at notatet er udtryk for en rystende kynisme over for de i forvejen hårdt arbejdende lærere i kommunens skoler og over for de tusindvis af forældre, som i forvejen betaler en ganske høj pris for at have børn i skolefritidsordningen. Hvis det her bliver til virkelighed, vil det givetvis få store negative konsekvenser for kvaliteten i undervisningen og lærernes arbejdsmiljø, ligesom der vil være begrundet frygt for, at hele inklusionsprojektet, som i forvejen vil stille store krav til lærere og pædagoger, vil blive en fiasko. Ofrene for rovdriften på lærerne kan kun blive børnene og kvaliteten i undervisningen. Desuden er det stærkt kritisabelt, at kommunen øjensynligt ikke vil afsætte ressourser til et pasningstilbud til de elever, der ikke ønsker lektiehjælp.
Den nye skolereform bør efter Enhedslistens opfattelse implementeres uden et drastisk fald i den kvalitet i undervisning og pasningstilbud, der er hovedformålet med reformen. Det udgangspunkt er notatet fra skoleforvaltningens forslag til finansiering langt fra.
Partiet foreslår derfor, at reformen finansieres ved besparelser i udgifter til brug af eksterne konsulenter i administration i kommunen generelt samt en forøgelse af kommuneskatten med 0,1 procent og grundskylden med 1 promille.

Publiceret 19 September 2013 08:00