Budget14:

Renter & afdrag for 86 mio. kr.

Marianne Damgaard Porsborg, Thyrasvej 40, Jægerspris I sidste uge indsendte jeg følgende høringssvar til Frederikssund Byråd, om Budget 2014, som jeg gerne vil offentliggøre her i håb om, at det kan give bare lidt debat om kommunens fremtidige økonomi: ”Kære medlemmer af Frederikssund Byråd. Kort fortalt, er jeg personligt bekymret for resultatet af Frederikssund Byråds økonomiske disponering på særligt eet område; nemlig kommunens optag af lån, og det deraf følgende store omfang af udgifter til renter -og afdrag på lånene. I kender tallene, men - velvidende at mit høringssvar hverken vil kunne gøre fra eller til i forhold til Byrådets prioriteringer, føler jeg mig alligevel nødsaget til at gøre opmærksom på det problematiske i, at I ved at budgettere med 86.000.000 kroner til renteudgifter og afdrag på kommunens lån alene i år 2014, har gjort det bekymrende problematisk både at styre kommunens økonomi og yde en ordentlig service til kommunens borgere, i mange år fremover! Det store beløb til renter og afdrag er jo desværre heller ikke kommet over en nat. Det er derimod resultatet af Byrådets gentagne lånoptag gennem flere år, formodentligt overvejende anvendt til kommunalt nybyggeri, bygningsrenovering, og jordopkøb i den kommende, nye by Vinge. Og vi taler om 86.000.000 skattekroner, et beløb svarende til godt 3 gange så meget som det beløb der f.eks. budgetteres med til kollektiv transport (27.000.000 kr.) i 2014. Det er altså en bekymrende stor pose penge det drejer sig om, til renter og afdrag. Penge/midler som nødvendigvis, og beklageligt, i flere år fremover skal tages fra enten kommunens kassebeholdning eller fra de borgernære områder i den kommunale service.”

Publiceret 19 September 2013 10:30