Skolereformen og Budget 2014

Mette Touborg, Borgmester i Lejre Kommune Lejre Kommune fik for kort tid siden de endelig tal for, hvor meget vi får fra staten til at gennemføre skolereformen (bloktilskud). Den sidste uge har administrationen arbejdet på højtryk med at afdække, hvad det vil koste af gennemføre skolereformen i Lejre Kommune, og hvordan vi kan finansiere det. Skolereformen handler om, at alle børn skal lære mere og trives bedre. Der er ingen børn, der lærer mere af at politikere og skoleledere med flere, bruger oceaner af tid på at drøfte rammerne. Tværtimod er det vigtigt, at vi hurtigt får skabt ro om rammerne så drøftelserne kan fokusere på indholdet. Derfor er det min klare ambition, at vi får rammerne på plads, samtidig med budgetvedtagelsen i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober. Jeg har derfor bedt administrationen forberede et administrativt budgetoplæg, som sendes i høring nu, se mere på www.lejre.dk. Administrationens forventning er, at vi kan finansiere en del af det kvalitetsløft i undervisningen, som skolereformen er udtryk for, ved at anvende frigjorte ressourcer fra de senere års klasseoptimering. Herudover vil bloktilskuddet fra staten selvfølgelig blive tilført skolebudgettet. Endelig er det min forventning, at lærerne - også i Lejre Kommune - skal anvende lidt mere af deres samlede arbejdstid til at undervise børnene. Det ligger mig meget på sinde, at vi får skabt nogle gode rammer for den enkelte skoles arbejde med reformen. Rammerne skal være på plads tidligt i foråret 2014, så skolerne får tid til at forberede skoleåret 2014/15, gennem en høj grad af inddragelse af ansatte, forældre og elever, med flere. Vores folkeskoler må ikke blive en politisk slagmark. Derfor håber jeg på et bredt forlig mellem partierne i Kommunalbestyrelsen - også om finansiering af skolereformen for 2014-17.

Publiceret 19 September 2013 10:30