YK fundet skyldig i bedrageri mod Frihedens Butikscenter

... og for falsk anmeldelse, men frifundet for ildspåsættelse og bedrageri af private

Èn af de helt store føljetoner i Hvidovre Avis, der har været omtalt siden 2009 - bedragerisagen mod den tidligere Hvidovreborger YK - fik forleden en ende, da YK blev fundet skyldig i bedrageri mod Frihedens Butikscenter og falsk anmeldelse, men frifundet for ildspåsættelse og bedrageri mod en række privatpersoner.

Ud af i alt fem forhold, blev YK frifundet for de tre. I forhold til Frihedens Butikscenter og bedrageri med sponsormidler fandt retten centerkonsulent René Lisewski Ranchs forklaring så detaljeret og troværdig, at YK blev dømt for at have bedraget sig til 30.000 kr., der var blevet givet som et sponsorat til et 24-timers løb, der aldrig blev afholdt. YK nægtede sig skyldig YK var også tiltalt for at have snydt en række private mennesker, da han i samme periode i 2009 arrangerede en rejse til Dubai og fik udbetalt ca. 142.000 kr. af de private - primært Hvidovreborgere - som betaling for en sportsrejse, de alle skulle deltage i. YK blev frikendt for bedrageritiltalen, subsidiært underslæb, med den begrundelse, at YK¿s forklaring om, hvordan pengene var blevet brugt og var forsvundet var troværdig. YK forklarede i retten, at han brugte 12-15.000 kr. på selv at rejse til Dubai som led i at arrangere turen - og at ca. 90.000 kr. brændte op i lejligheden i forbindelse med den brand, der i sommeren 2009 opstod i hans lejlighed i Store Hus. I retten forklarede han, at han havde modtaget pengene, men ikke havde i sinde at beholde dem og at pengene brændte inde i lejligheden, da der den 18. juni 2009 opstod brand i hjemmet i Sadelmagerporten. Branden var YK også tiltalt for selv at have påsat. Retten lagde i frifindelsen vægt på, at anklagemyndigheden ikke kunne føre det fornødne bevis for, at det var YK, der havde påsat branden - selvom det var bevist, at branden var påsat og ikke var opstået ved et tilfælde eller en ulykke. Konkret lagde retten afgørende vægt på, at hoveddøren var ulåst under branden, og at det derfor ikke kunne udelukkes, at branden var påsat af en anden eller andre. YK har til retten forklaret, at han vågnede ved, at det lød som om ¿noget gik i stykker¿, for derefter at konstatere at lejligheden var fuld af røg. Han fik brandvabler på hænderne, da han tog fat om dørhåndtaget. På tæppet i lejligheden er der sidenhen fundet rester af et petroleumslignende produkt, men det er ikke konstateret at der er kastet noget ind ad vinduerne. En brandmand, som afgav forklaring i retten, skønnede, at en person, der havde opholdt sig så længe i lejligheden under en brand, som YK påstod han gjorde, ville have fået langt flere skader end blot de vabler, der var opstået på YK¿s hænder. Men retten lagde vægt på, at YK formentlig hurtigere end nogen andre - som udøver af ektremsport - ville kunne slippe ud af lejligheden.Og han blev frifundet for ildspåsættelse. Specielt det faktum, at døren til lejligheden var ulåst gjorde, at retten ikke kunne udelukke, at andre havde skaffet sig adgang til lejligheden. Til gengæld blev YK fundet skyldig i anmeldelse af trusler, da det blev fundet bevist, at en række påståede trusler - sendt som sms¿er til YK¿s telefon - var afsendt fra ét af YK egne telefonnumre. YK blev idømt fire måneders ubetinget fængsel for de forhold, han blev fundet skyldig i.red

Publiceret 01 October 2013 08:00