Borgmester Helle Adelborg

Borgmester Helle Adelborg

Intet flertal for et samlet kommune-budget!

Når kommunalbestyrelsen i aften skal vedtage næste års budget, er der ikke flertal for et samlet budget. Det betyder, at der venter et sandt afstemningshelvede - hele det enorme budget skal nemlig stemmes igennem - punkt for punkt

- Efter igennem to måneder at have drøftet budget med alle partierne med henblik på at opnå et forlig om budgettet for 2014, må jeg desværre nu konstatere, at dette ikke ser ud til at lykkes...

Således sagde borgmester Helle Adelborg (A) mandag formiddag til Hvidovre Avis... Det betyder, at når kommunalbestyrelsen i aften behandler budgettet for 2014 for anden gang, bliver det med afstemninger - punkt for punkt. - Ja, det kan blive en lang aften. Sandsynligvis med pauser undervejs for at få de respektive forslag beregnet, fortæller Helle Adelborg: - Kun få partier og lister havde inden weekenden afleveret deres budgetforslag. Derfor har det ikke har været muligt at beregne, om det er økonomisk ansvarlige forslag, der fremlægges her i 11 time. Vores fremlagte forslag er selvfølgelig et økonomisk ansvarligt budgetforslag i balance... Valget spøger i kulissen - Det er efter min mening meget urimeligt - ikke alene overfor forvaltningen og de øvrige politikere, men i høj grad også overfor borgerne - når de politikere, der fremsætter forslag i 11 time, ikke selv kender de økonomiske konsekvenser af deres forslag, fortsætter Adelborg: - Jeg må konstatere, at det kommende kommunevalg åbenbart overskygger den økonomiske ansvarlighed oppositionen ellers påberåber sig at være i besiddelse af. Flere i oppositionen har ellers den økonomiske ansvarlighed som deres væsentligste valgkampstema... Forgæves forsøg Borgmesteren fortæller, at hun søndag aften gjorde et sidste forsøg på at opnå en bred politisk budgetaftale: - Også dette forsøg var desværre forgæves. - Om forsøget med at opnå et bredt samarbejde om budget 2014, må det siges, at jeg har brugt rigtig mange timer på at få det i hus - så hvem er det lige, der ikke vil samarbejde bredt i kommunalbestyrelsen, spørger jeg bare? - For i et samarbejde må der jo gives og tages. SF har - lige som vi socialdemokrater - strakt sig langt i samarbejdet omkring skattenedsættelserne. Vi ville hellere have brugt dem på serviceområderne, hvis dette havde været en mulighed. slutter Helle Adelborg... Koordineret indsats? - Jeg er helt enig med borgmesteren, siger Niels Ulsing (SF): - Jeg har i år holdt mig i baggrunden, når Adelborg forhandlede med oppositionen. Men jeg er hele tiden blevet godt orienteret og står 100 procent bag hende. Skattelettelser er bestemt ikke noget, der står øverst på vores ønskeliste - men i år kunne vi godt være med. Men det er så gået ud over samarbejdsmuligheden med Enhedslisten. Jeg kan undre mig over, at ingen fra den øvrige opposition har ønsket at være med i et budgetforlig. Der er gået valgkamp i forhandlingerne. Mon de i samlet flok har koordineret deres ¿indsats¿? De er mødt op til forhandlinger flere gange. Men ønsker tilsyneladende ikke at underskrive en aftale med rød blok denne gang. Hvis de har en drøm om at besætte borgmesterposten efter valget, kan det jo undre, at de ikke nu benytter lejligheden til at få medejerskab omkring det budget, der bliver gældende for 2014... Alle faldt fra Hvidovrelisten stod som de første af. Allerede under førstebehandlingen af budgettet meldte Arne Bech således ud, at de sidste års ¿uforudsigelighed¿ og manglende ¿samhørighed¿ betød, at man havde mistet tilliden til Socialdemokraterne. Siden er alle faldet fra - en efter en. Dansk Folkeparti ¿stod af¿ sammen med Venstre. - Venstre har ikke tillid til deres økonomiske styring, siger Karl Erik Høholt (V): - Vi er faktisk i grund og bund uenige om, hvordan man lægger et budget... Enhedslisten - som frem til i sidste uge hed Liste T - vil ikke være med til skattelettelser. Mere om dette på side 3. Og da også Konservative denne gang ikke er med, kan borgmesteren ikke tælle til 11. Det bliver en lang aften i aften.oas

Publiceret 08 October 2013 08:00