SF har været med ved flere af A-Team 2650¿s aktiviteter, her en fodboldkamp.

SF har været med ved flere af A-Team 2650¿s aktiviteter, her en fodboldkamp.

SF arbejder for et værested i Avedøre

Der er brug for et værested til de unge i Avedøre nu, mener SF...

SF stillede et forslag om oprettelse af et værested i forbindelse med budgetforhandlingerne, der blev afsluttet tirsdag aften efter deadline.

SF har de sidste par måneder været i tæt dialog med ¿A-Team 2650¿ og sidste søndag afholdt ¿A-Team 2560¿ et dialogmøde for interesserede borgere og politikere. På dette møde gav flere partier udtryk for, at de bakkede op om et værested for de unge i Avedøre. - Derfor håber vi på en fælles løsning. lyder det fra SF... - ¿A-Team 2650¿ er en gruppe af unge mennesker, der ønsker at afhjælpe sociale problemer og forebygge kriminalitet i stationsbyen ved at arbejde med børn og unge. A-team benytter erfaring fra deres egen opvækst, samt netværk og kendskab til de unge i Avedøre Stationsby. Dette benyttes blandt andet til at arrangere fritidsaktiviteter som fodbold og ture i svømmehallen, ligesom de arbejder med at sikre, at de unge kommer i uddannelse eller job. - Basalt set vil ¿A-team 2650¿ bryde den sociale arv. En social arv, som har præget Avedøre i alt for mange år, og som nu skal stoppes. Baggrunden er et projekt, som er opstået på gadeplan. Projektet er udsprunget af følelsen af, at der mangler et initiativ for de unge i stationsbyen som passer til deres behov... Et Alternativt tilbud ¿A-TEAM¿ er organiseret i tre dele: En yngre gruppe, ældregruppen og forældregruppen som ønsker at skabe et sundt og trygt miljø for alle i stationsbyen. På den relativt korte tid ¿A-Team¿ har eksisteret, har de opnået mange succesoplevelser. Der er blandt andet oprettet to fodboldhold - det ene hold i aldersgruppen 14-19, og det andet hold fra 19-26. På disse hold er 40 unge aktiveret. Til holdenes fodboldkampe møder gerne 70 tilskuere op for at støtte op om projektet, hvilket giver en indikation om hvor forankret projektet allerede er i nærmiljøet. - SF har gennem de seneste par måneder været med til aktiviteter i A-Team 2650 og udviklet idéer til, hvordan de kan fastholde og udvide aktiviteterne til gavn for de unge. Formålet er at skabe en forebyggende indsats, der favner en større gruppe af unge. Et fokus er på unge som er kriminalitetstruet, eller unge som allerede har været inde i det kriminelle miljø. Der arbejdes ud fra den overbevisning, at unge som er på vej i teenageårene har en lettere tilbøjelighed til at blive tiltrukket af kriminelle miljøer, og det er netop også her vi vil komme med en præventiv indsats... Nogle vil nok spørge, om der ikke allerede er tilbud nok til de unge i Avedøre? Svaret er, at der er tilbud, men ikke tilbud som matcher denne gruppe af unge og deres behov. SF og ¿A-Team 2650¿ mener, at et nyt værested som beskrevet vil være med til at skabe en helt ny kultur for ungdommen... Ovenstående er sendt til redaktionen med en hilsen fra Anders Wolf Andresen, Marie-Louise Jørgensen og Yasin Madassar fra SF samt Huseyin Cetin, medlem af A-Team 2650. Og det lange indlæg er redigeret af: oashvidovreavis.dk

Publiceret 10 October 2013 08:00