Niels Ulsing (SF).

Niels Ulsing (SF).

Værested til unge i Avedøre

Flere undrer sig - hvorfor stemte SF imod?

- Ved budgetbehandlingen i tirsdags havde først Venstre - i god tid - fremsendt forslag om værested, fortæller Niels Ulsing (SF)...

- Og - på selve dagen - kom der desuden forslag fra Hvidovrelisten og Konservative. Alle forslag havde den korte tekst: ¿Værested til unge i Avedøre¿ og et beløb afsat i 2014. Ingen af forslagene var begrundet eller nærmere beskrevet. Der var ingen oplysninger om, hvor det skal ligge, hvem skal kunne bruge det, hvordan skal det fungere, brugerstyret eller faste åbningstider... På grund af budgetaftalen mellem A, F og Carsten Jelund - og forslagenes karakter - kunne SF ikke bare stemme for disse forslag uagtet, at vi i seks måneder har arbejdet på, at få skaffet lokaler til ¿A-Team¿, i nærheden af fodboldbanerne i Avedøre Stationsby, hvor de bl.a. har stor succes med deres fodboldklub. SF arbejder ufortrødent videre med at skaffe A-Team et sted, hvor de kan være og fortsætte deres flotte arbejde med en stor gruppe unge i Stationsbyen. Når vi, forhåbentlig snart, finder en løsning, regner vi ikke med få problemer med finansieringen da V, H og C ved budgetbehandlingen var i fuld gang med at udskrive en blanco check til et fuldstændigt ukonkret projekt, slutter Niels Ulsing...oas

Publiceret 15 October 2013 08:00