Bæredygtighed i by og på land

Af Per Baunsgård Pedersen, Vardevej 30, 6862 Tistrup

Kommunens områdebyer og landsbysamfund skal styrkes og bevares i respekt for deres særpræg, fællesskaber og initiativvilje.
Boligområder og bofællesskaber for ældre skal have den fornødne interesse. Det er vigtigt, at der er rådighed over attraktive byggegrunde. Der skal samtidig være adgang til offentlige transportmuligheder i en sådan grad, at det er muligt at nå arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner såvel indenfor som udenfor kommunegrænsen.
Tilfredsstillende rammer for de unge og foreningslivet har i det hele taget høj prioritet. Her er dialogen med borgerforeninger, Ældreråd, Ungeråd, de frivillige foreninger og Udviklingsrådene af største vigtighed, da det er dem, der ved, hvor skoen trykker.
For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt at passe på samfundets naturlige fællesskaber. Udover familien så gælder det også de bysamfund, som vi opvokser i eller lever i. Den sammenhængskraft, der er i samfundets forskellige fællesskaber, ønsker jeg at stimulerer og hjælpe på vej.

Publiceret 01 November 2013 06:45