Formand Finn Buch Petersen og resten af bestyrelsen for BKB lægger nu op til en lukning af foreningen.

Formand Finn Buch Petersen og resten af bestyrelsen for BKB lægger nu op til en lukning af foreningen.

Bestyrelse lægger op til BKB-lukning

Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at afvikle foreningen.

Af
Martin Rasmussen

LUKNING: Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne, BKB, er blevet holdt i live de seneste år, selv om Køge Byfællesantenne blev solgt tilbage i 2008, og foreningens formål dermed principielt var væk, men nu er det med nogle års forsinkelse blevet tid til at lukke foreningen.
Det er i hvert fald bestyrelsens indstilling forud for den ekstraordinære generalforsamling, som der nu er blevet indkaldt til. BKB blev bevaret for at afvente en afgørelse på en retssag mod Esbjerg Kommune om retten til overskuddet fra kommunens salg af et antenneanlæg. Samme debat rasede i Køge omkring de 60 millioner kroner, som Køge Kommune fik af YouSee for byfællesantennen - penge som nogle BKB-medlemmer mente burde tilfælde BKB's medlemmer, som alle havde betalt tilslutningsafgift til antenneanlægget.
Dommen i Esbjergsagen blev afsagt tidligere i år, og her fik Esbjerg Kommune ret i, at det ikke var ulovligt, at kommunen beholdte salgsindtægten, og på den baggrund vurderer man fra BKB's bestyrelses side, at der ikke er nogen reel mulighed for at vinde en eventuel tilsvarende sag mod Køge Kommune, og derfor ønsker man nu i stedet at nedlægge foreningen.
I den forbindelse skal der også tages stilling til, hvad der skal ske med BKB's tilbageværende kassebeholdning. Bestyrelsen oplyser, at man siden generalforsamlingen i 2010 ikke har anvendt en eneste krone, hvorfor formuen i samme periode er vokset fra 247.000 kroner til godt 267.000 kroner.
Det er et åbent spørgsmål, hvad pengene skal bruges til, og det er således op til medlemmerne at afgøre. Formand Finn Buch Petersen fortæller, at sagen er blevet drøftet af bestyrelsen, som sammen lægger op til, at pengene bliver brugt til et tiltag, der vil komme mange mennesker til gode rundt omkring i kommunen.
Bestyrelsen foreslår således, at pengene bruges til at få Produktionshøjskolen til at fremstille bænke og eventuelt også borde-og-bænke-sæt, der kan opstilles relevante steder i kommunen. Alle vil få mulighed for at komme med forslag til placeringerne.
Den ekstraordinære generalforsamling finder sted den 14. november klokken 19 i Ravnsborghallen.

Publiceret 01 November 2013 10:30