Kun få borgere uden tilknytning til Integrationsrådet eller politikerne mødte op til valgmøde målrettet nydanskere. Foto_ Susie Jessen.

Kun få borgere uden tilknytning til Integrationsrådet eller politikerne mødte op til valgmøde målrettet nydanskere. Foto_ Susie Jessen.

Dårlig opbakning ved vælgermøde for nydanskere

Partisoldater og medlemmer af integrationsrådet fyldte stolene ud ved valgmøde på Dorotheaskolen

Af
Susie Jessen

Der var langt imellem helt almindelige nydanske borgere, da Integrationsrådet i Kolding kommune torsdag aften holdt vælgermøde målrettet vælgere med anden etnisk baggrund på Dorotheaskolen i Kolding.

“Vejret var ikke til vores fordel, fordi det øsregnede. Jeg tror, at interessen er der for politikken, så på trods af at der ikke kom så mange, så fortsætter vi vores indsats for at få folk med anden etnisk baggrund til at stemme”, fortæller Marwan Zobi, som er formand for integtationsrådet.

Formålet med mødet var at få flere borgere med anden etnisk baggrund til at engagere sig i lokalpolitik og stemme ved kommunalvalget. Og det er nødvendigt. Stemmeprocenten for indvandrere og deres efterkommere lå ved sidste kommunalvalg på blot 47 og 36 procent procent. Sammenlignet med stemmeprocenten for etniske danskere, som ligger på 68 procent er dette meget lavt.

Partisoldaterne på plads

Af de cirka 30 stole, der var stillet frem til aftenen, blev cirka 20 brugt. Størstedelen blev besat af lokale partisoldater, medlemmer af integrationsrådet og personer, der arbejder med personer med anden etnisk baggrund.

Alligevel blev debatmødet gennemført, hvor repræsentanter fra ni partier var dukket op for at debattere om blandt andet ghettoer, integration, arbejdsløshed og uddannelse.
En af debattørene på aftenen, var Lamberto Koffi, som stiller op for Venstre til byrådet. Han er selv flygtning fra Togo og kom til Danmark i 2004.

“Mange ved ikke hvilken betydning det har at stemme og derfor er det godt med sådan en dag som denne, så man kan forklare lidt mere om valget for folk med anden etnisk baggrund”, påpeger Lamberto Koffi.

Nogle af spørgsmålene i løbet af aftenen handlede blandt andet om ghettostemplet, som blandt andet Skovparken har fået og diskriminering på arbejdspladser for folk med udenlandsk klingende navne.

Publiceret 01 November 2013 10:00