Energipolitik og vindmøller

Af Ahmed Abdi Jama, Egernvej 63, 1. th. 6800 Varde, kandidat for Det Konservative Folkeparti

Jeg vedkender mig samfundets forpligtelse til at nedbringe CO2-indholdet i atmosfæren og at Danmark skal gøre sig mest mulig uafhængig af andre landes energiforsyninger. For miljøets skyld skal der være fokus og vilje til at Varde kommune lever op til de kriterier og standarder, som er udstukket fra statens side.
Det Konservative Folkeparti i Varde vil gerne understrege et overordnet syn på vindmøller om, at disse møller principielt bør stå på havet. For de møller, som kommunen alligevel er forpligtet til at opstille på landjorden skal gælde, at deres placering sker i henhold til den overordnede vindmølleplan, som Varde kommune allerede har vedtaget. Samtidig forudsættes det, at en opstilling på de i vindmølleplanen foreslåede steder, i alle tilfælde gøres afhængige af, at det godtgøres, at der samtidig med opstilling af de nye store vindmøller sker en fortløbende og parallel nedtagning af de gamle og spredt stående møller rundt i kommunen.

Publiceret 01 November 2013 06:45