Er det det store vælgerbedrag!

Af
Af Mogens Jung

Stenbukvej 28

Ejby

Hvis man skal tro FOA, så har Køge kommune været en stor sparegris.
FOA påviser med udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelse over kommunens budget og faktiske forbrug, at man har brugt 67,4 millioner kr. mindre end man havde lov til og budgetteret med.
De danske kommuner har iflg. Danmarks Statistik sparet milliarder på velfærd de seneste år.
I maj 2013 opgjorde Danmarks Statistik, at kommunerne i 2012 havde sparet 5,3 milliarder kroner mere end, hvad kommunerne havde aftalt med regeringen. Samlet set brugte kommunerne derfor 8 milliarder kroner mindre på servicesektoren, end aftalt med regeringen.
I 2012 brugte kommunerne 7 milliarder mindre end aftalt med regeringen, og igen var det penge, der kunne have været brugt på ældrepleje, børnepasning og anden service for borgerne. Og det er fortsat ind i 2013.
Samtidig er der blevet 35.000 færre ansatte i kommunerne, i forhold til 2009 = dårligere service i ældreplejen, færre til at passe børn i institutionerne, medens kommunerne har fået flere penge på kistebunden. Kommunernes kassebeholdning er steget med 38% fra 2009 til 2012 eller med 10 milliarder kroner.
Hvis Danmarks Statistik står til troende, må der komme et krav om at rulle nedskæringer tilbage, så vi får færre sparegrisekommuner, flere glade børn og forældre og flere glade ældre.
Nær-demokratiet mener, at spareiveren er gået alt for vidt, når der bremses så hårdt op, at der spares så meget i forhold til vedtagne budgetter, som vi ser i Køge kommune.
Mogens Jung
Byrådskandidat
www.naer-demokratiet.dk

Publiceret 01 November 2013 11:00