FrivilligFredag

Søren Laulund Igen i år var jeg som byrådspolitiker inviteret ud som praktikant i anledning af årets Frivillighedsdag. Gennem Varde kommunes opbakning og støtte til koordinering af de frivilliges indsats gennem Frivillighuset, Storegade i Varde var jeg inviteret til en frivillighedsgruppe under Dansk flygtningehjælp. Vi skulle ud og føre kampagne for større synliggørelse af gruppen og integrationsindsatsen. Formålet med gruppen med navnet Frivillignet – en del af Dansk flygtningehjælp er at give den brede befolkning indsigt i problematikker omkring flygtninge, nationalt som internationalt og dermed medvirke til, at flere engagerer sig i flygtningesagen, enten som frivillige eller gennem økonomisk støtte. Den frivillige indsats i Varde kommune udføres med fokus på tilknytning af netværksfamilier/-personer til flygtninge, samt lektiehjælp til voksne og diverse aktivitetstilbud som kreativ værksted og foredrag. Jeg blev bekræftet i, at integration er vigtig at have i fokus for Varde kommune for på den måde bliver vores samfund rigere både kulturelt og menneskeligt. I sidste ende vil en stærk integrationspolitik også give en positiv afsmitning på kommunens økonomi, hvilket også vil være med til at skabe vækst. Det er fortsat væsentligt, at der med de mange indsatsmuligheder for bedre integration sikres en koordinering og styring, således de mange tilbud også vil være synlige for alle borgere i kommunen. Et fokusområde jeg i mit videre byrådsarbejde vil bære med mig efter min udbytterige praktik.

Publiceret 01 November 2013 13:00