Militærets arbejdspladser i Varde Kommune skal sikres

Af Niels Peter Eskildsen, Birkegade 4, 6818 Årre kandidat for Det Konservative Folkeparti

Varde Kommune bør fortsætte bestræbelserne på at imødegå eventuelle fremtidige kasernelukninger indenfor kommunegrænsen. Dette sker bedst ved at understøtte udbygning og medvirke til at staten finansierer yderligere anlæg og ressourcer til kommunens militære arbejdspladser.
Varde kommune bør derfor udbygge sin rolle som indehaver af landets største øvelsesområde og arbejde for at Forsvaret placerer endnu flere af sine etablissementer i netop dette øvelsesområdes nærhed – herunder i den topmoderne Varde Kaserne. Vardeområdet bør kunne blive Danmarks nr. 1 center på forsvarsområdet. Derved vil synergien og økonomifordelene for militæret ved samling på få lokaliteter for alvor kunne slå igennem – til glæde for den nationale økonomi og til glæde for bosætning og erhverv i Varde Kommune.
Af hensyn til at fremme bosætningen skal der være særligt fokus på at kunne tilvejebringe ægtefællejobs til de mange militært ansatte, som har eller vil få deres daglige arbejde i Varde Kommune.

Publiceret 01 November 2013 08:00