Ny Skolereform

Af
Af Jørgen Mundt Andersen

Valdemarsvej 27

Køge

Med den nye skolereform har vores skoleledere og ikke mindst lærerne og pædagogerne fået nye og spændende opgaver. Skolerne i Køge Kommune får allerede i 2014 tilført 7 mio. kr. og i 2015 17,4 mio. kr., hvilket vil give et godt grundlag for kunne gennemføre reformen.
Nogen vil mere at det ikke er nok fordi de straks forestiller sig at pengene vil blive brugt på uddannelse af og forbedrede forhold for lærerne. Men mindre kan gøre det. Jeg mener primært skal midlerne bruges på eleverne, og ikke lærerne fordi deres arbejdsforhold er blevet ændret.
Der skal nødvendigvis ikke bygges nye faciliteter blot fordi lærerne skal opholde sig mere på skolen. Selvfølgelig kommer det til at koste mere i lønudgifter, især med den overenskomst som kommunen har med lærerne, hvilket der snarest bør genforhandles. Jeg ser en spændende tid for vores børn, hvor der bliver plads til mange nye oplevelser, hvis skolerne forstår at medinddrage kommunens foreninger og erhvervsliv.
Strandgårdskolen i Ishøj, som siden 2008 har haft Helhedsskole (Kl. 0800 – 1530), har gennemført denne skoleform for deres normale budget + SFO budget + et mindre opstartsbeløb, altså ikke de store ekstra udgifter.
Lærerne er delt op i lærerteam, et team pr. klasse (5 lærere/pædagoger), som selv styrer skemaet, og derfor er meget fleksibelt. Dette gør også at lærerne ikke får flere timer end aftalt i overenskomsten, og meget sjældent brug af vikarer.
Glæder mig til at følge det kommende arbejde med at fører den ny reform ud i livet.

Jørgen Mundt Andersen
Kandidat nr. 2 på Liste O
Dansk Folkeparti

Publiceret 01 November 2013 07:00