”Det er en super vigtigt at bydelsmødrene er med til udbrede viden om kommunal og regionsrådvalget

”Det er en super vigtigt at bydelsmødrene er med til udbrede viden om kommunal og regionsrådvalget", lyder det fra projektleder Pia Hansen.

Pjece om valget skal få stemmeprocenten op

"Bydelsmødre" i Fredericia vil hæve stemmeprocenten blandt nydanskere ved kommunal- og regionalvalget den 19. november

Af
Lars Saugbjerg

Projekt Bydelsmødre i Sønderparken i Fredericia har besluttet sig for at gøre noget ved den lave stemmeprocent til kommunal og regionsvalget.
Valgdeltagelsen blandt nydanskere er nemlig meget lav. Kun 37 procent af indvandrerne og 36 procent af efterkommerne stemte til det seneste kommunalvalg. For etniske danskere var valgdeltagelsen 68 procent.
Projektkoordinater Pia Hansen oplyser, at bydelmødrene i næste uge tager ud i Korskærparken og Sønderparken for at husstandsomdele brochuren "Alles Valg".
"Der skal uddeles cirka 900 pjecer i Korkærparken og 500 i Sønderparken," fortæller hun.
Brochuren indeholder oplysninger om, hvem der kan stemme, hvordan man stemmer, hvad kommunal- og regionalvalget går ud på samt andre praktiske oplysninger. I pjecen fortælles der desuden om valget på engelsk, bosnisk, farsi, arabisk, somali, tyrkisk og urdu.
"Rigtig mange indvadrere ved faktisk ikke at de må stemme. De tror, at man skal være dansk statsborger, men man skal blot have boet i Danmark i tre år forud for valget," siger Pia Hansen, der kalder det "super vigtigt", at bydelsmødrene er med til udbrede viden om kommunal og regionsrådvalget.
"Jeg håber, at pjecerne og bydelsmødrene kan være med til at hæve vagdeltagelsen blandt nydanskere. Det er to vigtige beslutninger som skal træffes den 19. november. Beslutninger som påvirker vores børn, venner og familiers hverdag de næste fire år. Det er derfor helt naturligt at bydelsmødrene gør en indsats for at få stemmeprocenten op i de to udsatte boligområder, hvor de fleste af kvinderne bor," siger Pia Hansen.

"Bydelsmødrene blander sig ikke i hvem du stemmer på, bare du stemmer."
Pia Hansen, Projektkoordinator

Bydelsmødrene mødes i Medborgerhuset Korskær hver onsdag. Bydelsmødrene skal bestå grunduddannelsen. Pia Hansen forventer, at mindst ni bydelsmødre i Fredericia modtager diplom den 11. december. Undervisningen startede i august, og er foregået på dansk. 15 omgange a tre timer, hvor der blandt andet er blevet undervist i demokrati. Bydelsmødrene har også besøgt byrådssalen i Fredericia.
Målet med Bydelsmødre er, at kvinder med etnisk minoritets-baggrund i udsatte boligområder bliver aktive medborgere og at deres ressourcer kommer i fokus og styrkes til en bedre hverdag og integration for dem selv, deres børn og de kvinder og familier de kommer i kontakt med.

Publiceret 01 November 2013 06:00