Til alle 60+ årige

Af
Aksel Hansen

Fuglehaven 38

6500 Vojens

Når du går til valgstedet den 19. november så husk også at deltage i valget til SENIORRÅDET, som finder sted samme sted og på samme tid som byrådsvalget. Jo flere stemmer, des stærkere mandat giver du Seniorrådet – og det giver mere respekt om Seniorrådets arbejde. Det er lovbestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt Seniorråd, der er et partipolitisk neutralt organ som er bindeled mellem kommunalbestyrelsen og ældre borgere i kommunen. Seniorrådet skal høres om alle forslag, der vedrører ældre i kommunen f.eks. boligforhold, trafik, sundhed, miljø, kultur og madordninger. Vi bliver stadig flere over 60 år – det er derfor meget vigtigt at du også besøger Seniorrådets valgurne. Din stemme kan sikre, at de rigtige personer bliver valgt, og at Seniorrådet bliver talerør for alle kommunens ældre -  du kan se kandidatlisten på valgstedet.

Publiceret 01 November 2013 09:00