Vindmøller - kom så!

Af
Af Karsten Rasmussen

Pedersvej 24

Køge

På tirsdag den 5/11 slutter høringen vedr. vindmøller på Køge Havn. Det er derfor sidste chance for at gøre indsigelser!
Det er efterhånden klart for alle, at der er alvorlige støjgener forbundet med vindmøller af den type som ønskes opført. En risiko som blev anskueliggjort på det alternative møde om mega-vindmøller i Teaterbygningen 18/9. Et møde som flertalsgruppen i Køge Byråd ikke fandt relevant og derfor ikke var repræsenteret ved.
Det man efter mødet kunne konstatere var
1) at der er problemer med lavfrekvent støj og at industrien ikke har evnet at tilbagevise dette – Ditlev Engel har sågar erkendt problemerne med 3MW møllerne, mens han var direktør for Vestas.
2) at kæmpe vindmøller støjer mere end små vindmøller (industrien forsøger at manipulere dette faktum væk).
3) at der ikke tages hensyn til lokale forhold i støjberegningerne – f.eks. jordbund/grundvandsspejl og landskab.
4) at retssikkerheden er yderst lemfældig sammenlignet med ved andre støjforhold.
5) at adskillige kommuner har lukket tilsvarende projekter ned grundet risikoen.
Udover den lavfrekvente støj er der også påpeget problemer for Køge Marina og de sejlsportsaktiviteter der er i området.
Mens flere partier, heriblandt Venstre, har meldt klart nej til projektet grundet de gener, der er forbundet med møllerne, har S og SF alene ønsket at udsætte projektet et par år. De tager med andre ord ikke borgernes bekymring alvorligt!
Kommunens klimamål kan sagtens nås uden mega vindmøllerne. Bl.a. gennem andre grønne energiformer og energieffektiviseringer i offentlige og private bygninger.
Jeg vil personligt arbejde for at vindmøllerne på Køge Havn ikke bare udsættes, men helt droppes! Og de skal heller ikke sættes op i Algestrup, Slimminge, Borup eller Lille Skensved! Vindmøller hører til på havet.
Husk at sende dit høringssvar senest tirsdag d. 5. november til Teknik og Miljøforvaltningen (tmf@koege.dk). Stem d. 19. november og stem personligt på Karsten Rasmussen, Venstre!
Karsten Rasmussen
Byrådskandidat for Venstre i Køge

Publiceret 01 November 2013 08:30