Farvel og tak:

En ny konservativ generation tager over

Af
Af Hans Nydam Buch

Kildemarken

Havdrup.

Jeg genopstiller ikke til byrådet. Jeg har nået en alder, hvor jeg mener, det er tid at give plads til andre og yngre kræfter, men naturligvis ser jeg gerne det arbejde, hvori jeg har deltaget i 12 år, fortsætte med gode, konservative aftryk.
De Konservative i Solrød har opstillet 12 stærke kandidater til kommunalvalget d. 19. november. Og jeg vil gerne opfordre til, at borgerne i Solrød styrker det konservative hold til valget, så vi kan trække kommunen i en mere borgerlig retning med mere frihed til familien, lavere skatter og bedre forhold for erhvervslivet.
Er du i tvivl om, hvorvidt vi havde fået nedsat grundskyldspromillen til 2010-niveau, hvis De Konservative havde haft flertal i byrådet? Nej, vel. Havde vi konservative haft 10 mandater i byrådet, havde vi naturligvis nedsat grundskyldspromillen – ikke med sølle 1 promille som i aftalen for 2014 – men til 20,1 promille allerede fra næste år.
Rent faktisk havde det næppe været nødvendigt med et konservativt flertal i byrådet for at få gennemført dette mål. Havde den konservative gruppe været større end de nuværende to mandater, havde flere andre partier nok også haft modet til at støtte vores forslag.
De Konservative har altid ment, at grundskylden er et stedbarn i skattesystemet og derfor helst skulle fjernes helt. Man kan man ikke leve af at spise mursten, så derfor skal man beskattes efter indtægt og ikke efter, hvordan man bor. Grundskylden rammer nemlig ikke kun boligejerne. Den rammer også både private og almene boligselskaber.
Beboere i lejede boliger betaler også grundskyld. De ser bare ikke skattebilletten, for boligselskabet opkræver grundskylden over huslejen, og grundskylden rammer lige hårdt, hvad enten man har en millionindtægt eller lever for laveste folkepension.
Desværre tillader lovgivningen ikke en lavere grundskyld en 16 promille. Så lav en grundskyld er ikke realistisk at nå lige nu, for ganske vist vil vi kæmpe for at få den så langt ned som mulig, men vi er ikke et parti af skattenægtere. Vi er et ansvarligt parti, der har som mål at gøre Solrød Kommune til den mest attraktive kommune. Derfor vil vi vil ikke sænke det nuværende serviceniveau over for borgerne – ligesom vi også gerne have lys på vore veje, når det er mørkt.
Gode børneinstitutioner, gode skoler, en velfungerende ældrepleje og mulighed for at tage hånd om dem, der har behov for hjælp, er alle konservative kærneværdier, og det kræver en god økonomi.
Mangler den, vil det betyde, at vores bygninger, veje og andre kommunale arealer forfalder. Byrådet skal sørge for at borgerne får mest for deres skattekroner, og derfor skal vi ikke være bange for at afprøve den kommunale service ved at sende flere opgaver i udbud. Vores mål er ikke at privatisere for at privatisere, men vi vil gerne lade private overtage kommunale opgaver, hvis de kan give samme service til en lavere pris. Ellers ikke!
Der sker en udskiftning i den konservative byrådsgruppe, men vores politik er stadig den samme progressive og ansvarlige, der som altid sætter borgeren i centrum. Derfor behøver du heller ikke være i tvivl om, at du skal sætte dit kryds ud for De Konservative den 19. november.
Hans Nydam Buch
Havdrup. Det Konservative Folkeparti

Publiceret 01 November 2013 09:45