Region:

"Patientsikret Sygehus" udbredes til hele regionen

Af
Bent Larsen

Konceptet ”Patientsikkert Sygehus”er nu klar til at blive indført på samtlige Region Midtjyllands hospitaler.
I tre år har Regionshospitalet Horsens stået model til de værste børnesygdomme fra konceptet ”Patientsikkert Sygehus”, der har ført til at 35 procent færre patienter dør som følge af svær blodforgiftning. Over 200 dage uden tryksår for patienter med hoftebrud og 288 dage mellem alvorlige medicineringsfejl.
Tiltagene kan eksempelvis dreje sig om faste regler for, hvornår patienter med feber skal have antibiotika, eller fasttømrede tjeklister for, hvad personalet skal huske i forbindelse med eksempelvis en operation.

Publiceret 01 November 2013 06:46