Sydddjurs:

Organisering af Ny Malt drøftes i byrådet

Af
Bent Larsen

Byrådet i Syddjurs Kommune skal i dag behandle et forslag til organisering af samarbejdet med fonden Ny Malt.
Byrådet vedtog i juni, at kommunen deltager i projektet med Den Ny Maltfabrik, ved at flytte bibliotek og museum til den komplekset.
Med beslutningen fulgte en bevilling til projekteringsarbejdet, men den blev gjort betinget af, at organisationsmodellen for samarbejdet var på plads.
Forslaget har som skitse været forelagt repræsentanter for den erhvervsdrivende fond Ny Malt, der har principgodkendt den foreslåede organisering.

Publiceret 01 November 2013 05:38