Carl Holst

Carl Holst

Debat En ny kurs for det dansk-tyske samarbejde

regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V), skriver:

Et nyt fælles sundhedskort, grænseoverskridende erhvervspraktikpladser og øget fokus på udvikling og infrastruktur er blandt hovedoverskrifterne i Årsplanen 2013-2014. Planen beskriver de vigtigste prioriteter og samarbejdsområder i det dansk-tyske samarbejde i den kommende toårige periode. Men selv om blækket på aftalen knapt er blevet tørt, er vi allerede nået langt i arbejdet med at realisere nogle af hovedoverskrifterne.
 
Sammen med sygekasserne i Slesvig-Holsten og sundhedsministeriet i Kiel arbejder vi på at give borgerne fri mulighed for at gå til praktiserende læge på begge sider af grænsen. I første omgang sigter vi mod at gøre ordningen tilgængelig for borgere i de fire sønderjyske kommuner samt Slesvig allerede i løbet af 2014 ved at udstede et gratis sundhedskort til alle.
  
Praktisk praktiksamarbejde
Også andre steder i Den Dansk-Tyske Region er vi i gang med at udviske barrierer. På uddannelsesområdet er der søsat en række grænseoverskridende forskningsprojekter, og vi arbejder sammen med de videregående uddannelser om at markedsføre os sammen over for internationale studerende.
 
På erhvervsskoleområdet har vi på dansk side i mange år haft store problemer med at skaffe tilstrækkeligt med praktik- og elevpladser. Omvendt mangler virksomhederne i Nordtyskland praktikanter, så derfor har vi indgået en aftale med Industrie- og Handelskammer om at sende 30 elever fra syddanske erhvervsskoler i praktik syd for grænsen. Allerede i dag er de første kokkeelever fra Aabenraa kommet i praktik på gourmetrestauranter på ferieøen Sild.
 
 
Hamborg vigtigere end hovedstaden
Der er næsten lige langt mellem Aarhus og Hamborg som mellem Aarhus og København, men togturen til Hamborg tager i dag mindst to timer længere. Det virker derfor besynderligt, at man fra dansk side fuldstændig har overset Flensborg og Hamborg i den nye store satsning på hurtige tog mellem de større byer.
 
Hamborg er for Vestdanmark en langt vigtigere handelsby end København. Alle taler om vigtigheden af et globalt udsyn, men når vi taler infrastruktur, kan øjnene åbenbart ikke se forbi landegrænsen. Derfor bliver det en hovedopgave for ministerpræsidenten Torsten Albig og jeg at få drejet transportministrenes fokus hen på de åbenlyse mangler i grænselandets infrastruktur.
 
Jeg er rigtig glad for den nye årsplan, der både indeholder store linjer, som skal sikre vækst, arbejdspladser og fremgang på sigt – og helt konkrete projekter som sundhedskortet og praktikpladssamarbejde.

Publiceret 08 November 2013 09:37