Tom Øhlenschlæger er et nyt ansigt i bestyrelsen i Ældrerådet

Tom Øhlenschlæger er et nyt ansigt i bestyrelsen i Ældrerådet

Nyt ældreråd valgt af 7.554 borgere

10 af de 13 rådsmedlemmer er genvalgt. Stemmeprocenten blev på 57,4 mod 52,2 ved sidste ældrerådsvalg

Af
Kim Schou

Med 7.554 afgivne stemmer og en stemmeprocent på 57,4 er det første af efterårets tre valg overstået, nemlig valget til det kommunale ældreråd. Snart følger kommunal- og regionsrådsvalget – men til Ældrerådet er det kun ”udvalgte” borgere, der har mulighed for at øve indflydelse på valget, nemlig de personer, der på valgdagen var fyldt 60 år, og dem var der 13.156 af.
13 personer har plads i rådet, og valgt blev: Edna Jessen, Oksbøl, 1.011 stemmer. Tom Øhlenschlæger, Varde, 759 stemmer. Aage Meldgaard, Nordenskov, 715 stemmer. Ove Kristensen, Ølgod, 601 stemmer. Per Bonde Nielsen, Varde, 509 stemmer. Rigmor Jensen, Outrup, 484 stemmer. Anette Mandahl-Barth, Nr. Nebel, 468 stemmer. Inger Pedersen, Ølgod, 466 stemmer. Ketty Bundgaard, Agerbæk, 431 stemmer. Elin Østergaard Bertelsen, Tistrup, 374 stemmer. Anne-Marie Søndergaard, Årre, 323 stemmer. Jutta Bruun Kristiansen, Varde, 280 stemmer og Merry Brydsø, Alslev med 249 stemmer.
Som suppleanter valgtes: Tove Sørensen, Billum, 214 stemmer. Johan Evensen, Alslev, 185 stemmer. Ib Hansen, Outrup, 169 stemmer. Grethe Keldborg Larsen, Tistrup, 147 stemmer og Hanne Plesner, Oksbøl med 144 stemmer.
Nyvalgt til Ældrerådet er Tom Øhlenschlæger, Ove Kristensen og Jutta Bruun Kristiansen. Alle øvrige valg er genvalg.

Konstituering inden årsskiftet

Det nye Ældreråd ”tiltræder” 1. januar 2014, og medlemmerne er valgt for en periode på fire år. Inden årsskiftet skal rådet derfor også konstituere sig med formand, næstformand og så videre. Det sker på et møde den 22. november.
Valget er et såkaldt brevstemmevalg, hvor de stemmeberettigede borgere har modtaget en stemmeseddel med posten. Den skulle så udfyldes og returneres senest den 5. november – og nu er stemmerne altså talt op.
I alt var der, som nævnt, 13.156 stemmeberettigede borgere. 7.554 stemmer blev returneret. Heraf var de 7.529 gyldige, ni var ugyldige og 16 var blanke. Stemmeprocenten blev altså på 57,4, hvilket er en stigning i forhold til sidste gang, hvor 52,2 procent af de stemmeberettigede borgere deltog i valget.

Publiceret 08 November 2013 10:45