Slesvigsk Partis kandidater er klar til en travl valgnat og har kravene klar.

Slesvigsk Partis kandidater er klar til en travl valgnat og har kravene klar.

Slesvigsk Parti er klar med politiske ønsker

Fjorten dage før kommunalvalget er Slesvigsk Parti klar med partiets politiske ønsker til det kommende byråd

”Meget af det, der kommer til at ske de næste fire år i byrådet bliver vedtaget i nogle hektiske timer, om natten mellem den 19. og 20. november," forklarer Uwe Jessen, der er byrådsmedlem og Slesvigsk Partis spidskandidat. Han uddyber:
”Det er i valgnatten, den nye borgmester skal finde mindst 16 mandater og det er i den forbindelse, partierne har mulighed for at få tilsagn om gennemførelse af mærkesager.”
”Vi satser på at vores stemmer bliver eftertragtet,” tilføjer Carsten Leth Schmidt, landmand og nummer to på kandidatlisten:
"Vi har derfor valgt allerede nu at offentligøre de punkter, vi ønsker at satse på,”
Slesvigsk Partis fire vigtigste ønsker er:
1. Forøge midlerne til foreninger og frivilligt arbejde, bl.a. igennem udvidelse af Haderslev Ordningen til personer over 65 år.
3 mio. kr. årligt til renoverings- og facilitetspuljen (2013 niveau)
0,6 mio. kr. årligt til Folkeoplysningsudvalgets prioriteringsmidler (2013 niveau)
0,6 mio. kr. årligt til lederuddannelse (2013 niveau)
udvidelse af Haderslev Ordningen til personer over 65 år (skønnes at koste 0,5 mio. kr.)
2. I valgperioden skal der årligt reserveres mindst 10 mio. kr. til etablering af cykelstier.
3. Gratis brug af lokale og regionale busser i kommunen for alle uddannelsessøgende og alle seniorer, svarende til gratis elevbefordring
4. Styrke de kulturelle tilbud ved årligt at tilføre området 1 mio. kr. til bl.a. kunst i de offentlige rum samt til medfinansiering af grænseoverskridende projekter.

Publiceret 08 November 2013 06:45