DEBAT:

Dialog og udvikling på Familieområdet

Af
Signe Knappe

Byrådsmedlem(V)

Kirkealle 13

6510 Gram

Det specialiserede socialområde er voldsomt udfordret. Underbudgettering ifht sammenlignelige kommuner på 20-25% samt væsentligt flere sager lægger pres på området. Alene i år bliver der givet 20mio kr i tillægsbevillinger, men området har også brug for anden politisk opmærksomhed end penge.

Dialog med politikerne blev ønsket af flere forældre på BUPL's vælgermøde 4/11. Jeg er meget enig. Dialog med brugere og medarbejdere omkring indhold og udvikling er vejen frem til at sikre børnene i området de bedst tænkelige forhold.

Derfor vil Venstre arbejde for, at der oprettes et Råd, hvor repræsentanter for forældre, plejefamilier og medarbejdere samt politikere mødes til dialog, sådan som vi også kender det fra Fællesrådsmøderne på skole- og daginstitutionsområdet.

Ja, området har det svært økonomisk. Det må og skal det nye Byråd forholde sig til. Men der skal fokus på langt mere end økonomi. Der skal gang i dialog og udvikling.

Publiceret 08 November 2013 19:00