Debat:

Ledsager til borgere, der er blevet blinde for sent!

Frederik D. Knudsen Formand Dansk Blindesamfund Sønderjylland, skriver:

Mærkværdigvis forholder det sig sådan, hvis man i Aabenraa kommune bliver blind inden man er fyldt 67 år, så kan få op til 15 timers hjælp af ledsager, men hvis man derimod først bliver blind efter at man er fyldt 67 år, så kan man ingen ledsager få. Dansk Blindesamfund Sønderjylland synes altså, at det virker meget besynderligt, for min erfaring - som blind - har lært mig, at det er langt nemmere - som blind - at færdes på egen hånd, jo yngre man er.  Reaktionsevnen, smidigheden og sanserne fungere bare langt hurtigere, jo yngre man er.
Med en ledsager ved sin side har man langt større muligheder for at deltage i samfundslivet, gøre sine indkøb, læse vejledninger og priser, deltage i fritidsaktiviteter, besøge pårørende og bekendte, læse skilte og i det hele taget finde vej uden om alle mærkelige opstillede forhindringer på f.eks. gågader.
Der må også være god kommunal økonomi i at ældre holder sig aktive og raske så længe som muligt, så det på trods af et stigende antal ældre er muligt at mindske udgifterne til hjemmehjælp, sygepleje og hospitalsindlæggelser m.v. Derfor er det også god kommunal tænkning i, at udvide ledsageordningen til at omfatte de senblinde ældre, så de også kan holde sig aktive og undgå faldulykke. Dansk Blindesamfund Sønderjylland har et forslag, som gør, at Aabenraa kommune kan indføre ledsagerordningen til ældre uden yderligere udgifter, idet gode ledsagere nemt kan findes iblandt det stigende antal seniorjobbere, som kommunen alligevel skal finde beskæftigelse til. 

Publiceret 08 November 2013 09:15