Debat:

Lyreskolen - igen

Peter Søgaard Olesen, Tunneldal 22, Padborg. Byrådskandidat for Socialdemokraterne Aabenraa Kommune, skriver:

Selvom debat selvfølgelig er en god ting i en valgkamp, er jeg alligevel lidt skuffet over Tim Wulffs (V) personlige angreb på mig i et par læserbreve. Det første omkring Industrivej i Padborg forstod jeg ikke rent sprogligt, da Wulff hævdede, at det var uhensigtsmæssigt med en ændring af hastigheden. Når man gang på gang oplever lastbiler svinge ud fra sideveje og køre lidt hurtigere ved gult lys, kan det undre, at andre ikke er så bekymrede på vegne af børn og andre fodgængere/cyklister, som jeg selv er (hvis jeg altså forstod Wulff korrekt).
Med hensyn til Lyreskovskolen bruger Tim Wulff store ord som fx løgner overfor mig, hvilket for mig virker som panik før lukketid, da han jo heller ikke fortæller, hvad løgnen drejer sig om.
Faktum er, at vi blev lovet en spritny skole med nye boliggrunde, nye busruter og nye idrætsanlæg.
Det bliver ikke til noget, hvis de nye skoleplaner realiseres.
Det meste af den gamle Bov skole genbruges, og børnene vil blive kørt frem og tilbage til grænsehallerne i en uoverskuelig periode, hvis der ikke bygges nye idrætsanlæg ved den nye skole.
Skolen skal stå klar i august 2015, men allerede nu tales der om et års udsættelse.
Det minder lidt om sagen om Padborg stadion, hvor jeg selv førte en meget aktiv kampagne for stadions bevarelse. Her lovede man (og Tim Wulff), at der på det gamle stadion skulle etableres en grøn oase med mulighed for fodboldspil og rekreation i et attraktivt boligområde.....Hvad er der sket? Padborg stadion er nu en ufremkommelig græsmark, og klubhuset er revet ned, så heller ikke Børnehaven Søndermosen kan benytte det mere.
Alt forfalder, og intet bliver gjort.
Andre triste kendsgerninger sydpå er, at fortove ikke bliver vedligeholdt, ligesom gendarmstien ofte er ufremkommelig, og snerydningen ikke er som før.
Det skal laves om.
Det vil jeg blandt andet arbejde for, hvis jeg bliver valgt den 19. november.

Publiceret 08 November 2013 15:27