Debat:

Visioner ønskes

Byrådskandidat for SF Aabenraa, Børge Lund, Øster Hessel 24, Løjt Kirkeby, Aabenraa, skriver:

SF havde håbet på, at konkurrencen ”Fremtidens Købstad” om hvordan Aabenraa ved 700 års købstads jubilæet i 2035 kunne blive Danmarks mest levende og moderne købstad, ville få byrådet til at tænke lidt længere og udover en valgperiode.
Desværre ramte den visionsløshed igen, der i en årrække har præget byrådet. Især de store partier Venstre og Socialdemokratiet ønsker åbenbart ingen helhedsplan, der kunne fortælle borgerne og erhvervslivet, hvor vil skal hen.
SF har derfor sendt et høringssvar, hvor vi ønsker, at byrådet med basis i forslagene fra konkurrencens 3 dygtige planlægningsteams udarbejder en helhedsplan for, hvordan by og havn udvikles frem mod 2035.
At erhvervshavnen frem mod 2035 flyttes ud til Enstedværkets havn, og den ikke havnerelaterede  industri på havneområdet flyttes ud i kommunens industriområder
Bymidten fredeliggøres for havnetrafikken, og der gives plads til attraktive boligområder og udeliv på de nuværende havnearealer.
Handelen og cafelivet samles omkring Gågaden og Madevej.
 
 

Publiceret 08 November 2013 15:29