Lejre er ikke en forstadskommune

Søren Ole Nielsen, Lyndby, nr. 12 på Venstre liste i Lejre De seneste 4 år er der sket en stigende centralisering i kommunen. Det nuværende flertal har bl.a. lukket tre skoler, et rådhus og en række private dagplejere. Man ønsker at højne det faglige miljø – siger man – og så sparer vi jo også nogle penge. Man får hurtigt den tanke at det er det sidste som i virkeligheden er væsentligt, da det jo er de økonomiske argumenter som bliver fremført i kampen for at forsvare skolelukningerne. Altså en ren og skær spareøvelse. I sin fortsatte iver efter centralisering overser flertallet én væsentlig præmis: At Lejre kommune er en kommune på landet og ikke en forstadskommune. Det betyder rent faktisk noget om man har 2 eller 10 km til skole eller til institution. Det betyder noget hvis man bor – eller overvejer at bo – i en af kommunens ca. 40 landsbyer. Landsbyerne er altså det, som skal være bærende i kommunens udvikling. Hvis man afvikler livet i landsbyerne, så afvikler man også kommunen. Når man lukker en skole eller en daginstitution, så flytter der ikke nye borgere til den landsby. Og husene i landsbyen bliver sværere eller umulige at sælge. Vi ser det allerede flere steder i den nordlige del af kommunen, f.eks. i Kirke Sonnerup. Er det ambitiøst nok blot at være ”Københavns økologiske spisekammer…”, som man tidligere på året kunne læse i en avis? Kan vi leve af det alene? Venstre mener der skal flere ting til. Blandt andet har vi behov for flere ressourcestærke borgere som via deres job og/eller virksomhed kan bidrage til at tjene nogle skattekroner hjem til kommunen. Og hvis vi som kommune gerne vil tiltrække flere i den kategori, er det nødvendigt at vores landsbyer også kan byde på nogle af de ting som fordres af moderne familier i dag. Stem på Venstre hvis du fortsat ønsker at bevare livet i landsbyerne.

Publiceret 08 November 2013 08:40