I Varde Sommerlands Laug er der masser af frivillige kræfter. Samtidig er der også en belønning i form af en god frokost efter endt arbejdsdag

I Varde Sommerlands Laug er der masser af frivillige kræfter. Samtidig er der også en belønning i form af en god frokost efter endt arbejdsdag

Nu bliver det nemmere at være frivillig i Varde Kommune

Et nyt digitalt ’one point of entry’-system vil nu gøre det nemmere at være frivillig i Varde Kommune

Af
Kim Schou

Tidligere skulle frivillige og foreninger søge forskellige tilladelser ved forskellige instanser til de samme arrangementer. Det er nu slut. Fremover kan alle tilladelser søges ét sted via computeren.
Varde Kommune er nu klar til at tage selvbetjeningsværktøjet til tilladelser til offentlige arrangementer i brug.
”Et velfungerende kultur-, fritids- og foreningsliv er afgørende for livet i vores lokalsamfund og for kommunen. Derfor er jeg glad for, at det nu bliver nemmere at være frivillig. Jeg er overbevist om, at næsten alle frivillige uanset om de arrangerer byfester eller motionsløb er motiveret af at gøre en forskel lokalt. Jeg tror omvendt, at det er de færreste, der er frivillige, fordi de holder af papirarbejdet. Derfor er det rigtig godt, at vi med det nye system kan frigøre mandetimer fra papirarbejdet og over til det, som det hele handler om: den frivillige indsats til gavn for fællesskabet”, siger Lisbet Rosendahl (V), formand for udvalget for Kultur og Fritid.

Samarbejde på tværs af myndigheder

”Det nye værktøj sætter borgerne i centrum. Med det nye værktøj skal en arrangør af et offentligt arrangement kun søge 1 sted og ansøgeren får 1 samlet svar. Alle mellemregningerne finder kommune, beredskab og politi selv ud af. Jeg synes derfor, at værktøjet er et skoleeksempel på, hvordan digitalisering kan gøre livet lettere for borgerne. At Varde Kommune har været med til at udvikle systemet gør bare glæden større”, siger Preben Olesen (V) formand for Udvalget for Plan og Teknik.
”Den digitale løsning gør ansøgningerne mere præcise og dermed lettere for kommunen at behandle” fortæller Preben Olesen (V), og fortsætter:
”Ansøgere guides gennem ansøgningen, så myndighederne får alle de nødvendige oplysninger samtidigt med at ansøgere kun skal beskrive arrangementet 1 gang. Det er nemmere for borgeren og bedre for myndigheden. Med systemet får myndighederne det fulde billede af arrangementet, og jeg er sikker på, at værktøjet også vil gøre samarbejdet mellem politi, kommune og Brand og redning endnu bedre. Alt i alt er det nye værktøj godt for både borgere og kommunen”.


Fakta

Det nye selvbetjeningsværktøj er udviklet på initiativ af kredsrådet for Syd- og Sønderjylland, der igangsatte udviklingsarbejdet efter et stort ønske fra bl.a. Sammenslutningen By- og markedsfester i Danmark. Varde Kommune har været en aktiv del af udviklingen af det nye system i samarbejde med andre sydjyske kommuner, politiet, beredskabet, Sammenslutningen By- og markedsfester i Danmark og det private firma EG Kommuneinformation.

Arrangører kan først og fremmest finde selvbetjeningsløsningen på Varde Kommunes hjemmeside, men den kan også findes hos politiet og portalen borger.dk.

Publiceret 13 November 2013 10:30