Det frivillige arbejde må aldrig være normeret arbejde

Af
Martin Jensen

Spurvevej 7

7100 Vejle

Socialdemokratisk byrådsmedlem

Arbejdet som frivillig er kommet i skarpt fokus. Det er ikke noget nyt, at der er frivillige der yder en særlig indsats hvor behovet end måtte være. Vi har alle kendskab til frivillige indenfor idræt, spejderbevægelsen, brandvæsenet, hjemmeværnet, røde kors, samaritter, – ja jeg kunne blive ved med at remse op.
De gør alle et fantastisk stykke arbejde, som giver god mening både for de der nyder, og de der yder.
Når der alligevel er et skærpet fokus, skyldes det, at der er kommet en forventning til, at de frivillige yder lidt mere en tidligere, og at det ind imellem er svært at skelne mellem hvornår det er egentligt arbejde der udføres, og ikke det, vi traditionelt har regnet under frivilligt arbejde.
Her tænker jeg på, de arbejdspladser – især i ældreområdet – hvor der er sket en besparelse på personalet, mens opgaverne fortsat skal løses.
Der kan være svært, at sondre mellem hvornår der er tale om en faglig opgave der skal løses, eller om det er et stykke frivilligt arbejde der skal udføres, og det må aldrig blive et spørgsmål den enkelte frivillige, vil kunne opfatte som et dilemma.
Det frivillige arbejde er aldrig normeret arbejde, og vil altid kun være det ekstra man kan tilbyde borgeren.
Det vil aldrig være et stykke arbejde der skal leveres, det klarer det ansatte personale, og en frivillig skal aldrig have et pres med forventninger til, at der skal løses bestemte opgaver, hængende over hovedet.
Det skal være legalt at kunne sige fra, at kunne sige nej, at kunne undværes!
Det skal være et tilbud om at give en støtte og en kærlig hånd – og det skal være en glæde at der er frivillige, både for den frivillige, borgeren der modtager den frivillige, og for de ansatte skal det helst opleves som en støtte og ikke en trussel.

Publiceret 16 November 2013 21:09