En ommer Haderslev Kommune!

Af
Preben Beck Benediktevej 20 6500 Vojens

Lovgivningen på socialområdet lægger vægt på, at kommunerne samarbejder med frivillige sociale foreninger og organisationer. Staten udbetaler derfor hvert år et bloktilskud til formålet. Det er sund fornuft at samarbejde med de organisationer og foreninger, der har relationen til de udsatte, ældre og sårbare mennesker i lokalsamfundet. Og så er det også anstændighed i forhold til det udsatte menneske eller den ældre borger.
I 2012 modtog Haderslev Kommune et bloktilskud på kr. 1.596.000, hvoraf kun kr. 1.195.000 blev udbetalt til frivilligområdet! Det svarer til 75 %. Til sammenligning modtog Kolding Kommune i 2012 kr. 2.456.000 i bloktilskud og udbetalte kr. 5.560.000 til frivilligområdet, svarende til 228 %.
Ser man over perioden fra 2008-2012 er Haderslev Kommunes udbetaling til frivilligområdet faldet fra 94 % i 2009 til 75 % i 2012. Kolding Kommunes udbetaling har i samme periode ligget på omtrent samme niveau som 2012.
Haderslev Kommune skylder os en rigtig god forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan. Hvorfor udbetales kun 75 % af bloktilskuddet til understøttelse og styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde?
Mener Haderslev Kommune med borgemester Jens Christian Gjesing i spisen ikke, at det lokale frivillige sociale arbejde bør understøttes og styrkes til gavn og glæde for den ældre medborger eller den ensomme unge? Mener byrådspolitikerne ikke, at civilsamfundet spiller en væsentlig rolle i løsningen af nutidige og fremtidige store velfærdsudfordringer? Hvorfor er Kolding Kommune visionær og foregangskommune på det frivillige sociale område, mens Haderslev Kommune sakker bagud og oven i købet anvender en mindre procentsats af bloktilskuddet i 2012 sammenlignet med 2009?

I 2011 skrev borgmester Jens Christian Gjesing en klumme, hvor han selv redegjorde for det skræmmende scenarie, hvis de frivillige lukkede deres indsats ned i en uge. ”Det er rigtig god grund til i dette Frivillighedens år at overveje, hvordan vi som kommune understøtter og giver gode rammer for de frivilliges indsats. Frivillighedsarbejdet er en central del af vores danske samfundsarv. Det skal vi både være taknemlige for og aktivt medvirke til at fremme.” Er det aktivt at medvirke til at fremme det lokale frivillige sociale arbejde kun at udbetale 75 % af bloktilskuddet?

Forargelsen og indignationen ligger lige for. Det er jo det sårbare udsatte menneske og den ældre medborger, der betaler prisen!

Se nedenfor, hvad borgmesteren har skrevet i 2011.

Borgmester Jens Christian Gjesings månedlige rubrik
Set fra min stol


Ind imellem kan det være både oplysende og skræmmende at lave tankeeksperimenter.

Det er en måde at stille de vante ting på hovedet, og gør man det, kan man af og til få et helt anderledes perspektiv på tingene.

Året 2011 er udnævnt til at være Frivillighedens år. Altså et år hvor vi sætter fokus på alt det frivillige arbejde, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, organisationer m.fl. Jeg tror, at vi alle sammen er klar over, hvor vigtigt og betydningsfuldt dette frivillige arbejde er.

Prøv en gang at deltage i følgende tankeeksperiment:
For at udbrede kendskabet til betydningen af det frivillige arbejde i det danske samfund, aflyser de frivillige al deres indsats i en hel uge! Lad mig nævne nogle af de barske konsekvenser, det ville få bare i Haderslev Kommune:
• de frivillige brandværn kommer ikke og klarer situationen når det brænder eller der sker et miljø uheld.
• der bliver hverken spillet fodbold på Stadion eller ishockey i SE-arena, for der er ingen kontrollører, pølsesælgere eller nogen til at feje op bagefter.
• skolepatruljerne giver ikke tryghed og sikkerhed til børn og forældre ved skolevejene
• OK-klubbernes og mange andres arrangementer med foredrag, samvær og omsorg for de ældre aflyses
• besøgsvennerne på Hospice, plejehjemmet og derhjemme giver ikke nærvær, menneskelig varme og omsorg.
• der bliver ikke samlet penge ind eller solgt brugt tøj til fordel for Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp eller andre.
• til børnene og de unge er der hverken spejderledere eller trænere i sportsklubberne.
• hele forenings Danmark sættes i stå når bestyrelsernes frivillige korps af formænd, kasserere og sekretærer ikke er der.
Enhver kan nemt fortsætte denne række af eksempler med deres alvorlige følger for, hvad der ville ske, hvis tankeeksperimentet med nedlukning af al frivillighed i en uge blev gjort til virkelighed.

Det er rigtig god grund til i dette Frivillighedens år at overveje, hvordan vi som kommune understøtter og giver gode rammer for de frivilliges indsats. Frivillighedsarbejdet er en central del af vores danske samfundsarv. Det skal vi både være taknemlige for og aktivt medvirke til at fremme.

Indlæg fra avisen


Med Venlig Hilsen

Preben Beck Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Haderslev.

Publiceret 16 November 2013 14:00