Hybenrose er ukrudt!

Rynket rose - også kaldet hybenrose - er en fremmed plante for den danske natur og bør bekæmpes, mener man hos Naturstyrelsen

Naturstyrelsen Sønderjylland har gennemført et usædvanligt naturplejeforsøg på stranden langs Fjordmosen i Nørreskoven på Als. Her forsøger man bekæmpe planten Rynket Rose ved med tilladelse fra Sønderborg Kommune at grave buskene ned i dybe huller for at tage livet af den.
Rynket rose, der også kaldes for hybenrose, er fremmed for den danske natur, da den kommer fra det østlige Rusland og Japan men er udplantet og forvildet masser af steder i Danmark. Den er mest almindelig i kystnære områder på mager sandjord. I Danmark anses rynket rose for at være et farligt ukrudt, og den er af Naturstyrelsen udpeget som en invasiv art på linje med japansk pileurt og kæmpe-bjørneklo – altså uønsket i den danske natur. Det anbefales derfor, at man bekæmper arten. Formålet med indsatsen i Nørreskoven var at standse buskens spredning i området.
”Det var på høje tid at få gjort noget ved hybenroserne nu. De stod pletvis spredt langs hele Fjordmosen med en størrelse hvor det endnu kunne lade sig gøre at fjerne dem med gravemaskine for en overkommelig pris. Kvadratmetermæssigt svingede de enkelte bevoksninger mellem 4 og 50 kvadratmeter," fortæller EUD-elev ved Naturstyrelsen Sønderjylland, Jonas Guddal, som selv fik idéen til bekæmpelsesmetoden.
"Bevoksninger af rynket rose breder sig i rasende fart med rodskud i alle retninger og kaster frø som starter nye bevoksninger, så inden man ser sig om er udbredelsen mangedoblet. Selv om rosen er smuk, dufter dejligt og er god til hybenmarmelade, så kvæler den de smukke danske strandplanter som f.eks. engelskgræs, sankthansurt og kornet stenbræk. Nogle steder forsvinder udsigten over havet da rynket rose kan blive flere meter høj,” siger Jonas Guddal.
At fjerne rynket rose med gravemaskine er i princippet ganske enkelt: Der graves et hul på cirka to meters dybde ved siden af busken, som lægges over i hullet med rødder og det hele. Plantedelene trykkes sammen og dækkes med den opgravede jord, ligesom der lægges jord fra hullet, der hvor rosen voksede. Til sidst glattes gravestedet af med omkringliggende naturligt materiale.
På den måde regner Jonas Guddal med at rødder og plantedele vil blive kvalt og at de ikke vil være i stand til at genetablere sig.
”Jeg tror på metoden, selv om det er første gang vi prøver den på Naturstyrelsen Sønderjylland. Til sommer vil jeg kontrollere om der kommer nye skud. Lidt efterbehandling med spade bliver nok nødvendigt,” fortæller Jonas Guddal, og fortsætter:
”Jeg er meget tilfreds med forsøget, både fordi roserne er effektivt fjernet og fordi det er sket skånsomt i forhold til den fine natur i området. Den sjældne naturtype på rullestens-strandvolden er meget dynamisk, og de bare stenede sandpletter vi efterlader, vil helt sikkert hurtigt få nyt liv. Jeg er meget spændt på at følge projektet og håber, at vi her har afprøvet en effektiv metode til at bekæmpe rynket rose med, som andre også kan bruge,” slutter Jonas Guddal.

Publiceret 16 November 2013 09:00