Visualisering_skitseforslag til det nye område ved Ivar Huitfeldsvej.

Visualisering_skitseforslag til det nye område ved Ivar Huitfeldsvej.

Køge Kyst bliver et plus for handelslivet

Politikerne har store forventninger til, at Køge Kyst vil være med til at give et markant løft til forretningerne i Køge by - og forbedre parkeringssituationen.

Af
Martin Rasmussen

VALG 2013: Der er stor tillid til blandt partierne til, at Køge Kyst-projektet vil give et markant løft til forretningslivet i Køge by. En væsentlig del af projektet er at skabe en ramme om et nyt forretningsområde med flere butikker, som ikke findes i Køge i dag, og det vil give et større udbud, som ifølge hensigten skal få flere til at handle i Køge.
- Køge Kyst-projektet vil give den fornyelse, der er brug for. Vi får et bredere mix af forretninger, som øger attraktionsværdien og tiltrækker mere handel til byen, siger Flemming Christensen (K) for eksempel.
Flere er dog også inde på, at mens man udvikler byen, så skal man også huske at passe på det eksisterende forretningsliv.
- Køge Kyst-projektet bør begrænses med hensyn til butikker, så butikkerne i det gamle Køge kan klare konkurrencen, siger Bendt Lundsbjerg fra Nær-Demokratiet.
Andre peger også på parkeringssituationen som en vigtig faktor, når det handler om handelslivet i Køge. Det skal være nemt at parkere tæt på forretningerne, og også her er der forbedringer på vej med Køge Kyst-projektet. Desuden er åbningstiderne vigtige.
- Køge Kommune er en pendlerkommune. Skal vores borgere have mulighed for at lægge deres handel i de lokale butikker, er åbningstiden af afgørende betydning, siger Dora Olsen (DF).


Hvordan vil dit parti understøtte og udvikle forretningslivet i Køge?

Marie Stærke, Socialdemokraterne
Det nye butiksområde ved stationen vil gøre Køge endnu mere attraktiv at handle i. Der vil komme flere af de butikker, som mange tager andre steder hen for at købe ind. Udbuddet skal gøres større, så flere forskellige kundegrupper og folk hele oplandet i højere grad vil handle i Køge frem for de store kedelige centre. Vi skal udvikle Vestergade og være åbne over for nye tiltag og idéer, der kan bidrage til handelen i den del af byen. Det skal være nemt at komme til og fra med både bil og offentlig transport, og det skal være nemt at parkere.

Palle Svendsen, Venstre
Vi skal sørge for, at tilgængeligheden til Køges butikker er nem og lige til. Vi skal have tilstrækkelig med p-pladser, så folk fra oplandet også synes det er nemt at handle i Køge. Kommunen skal være på forkant og udvikle erhvervsområder og infrastruktur, der matcher og tilpasses udviklingen, særligt i forhold til de mange nye, store projekter. Ved realiseringen af de mange nye projekter er det vigtigt at tilgodese og understøtte rammerne for det eksisterende erhvervsliv, herunder handelslivet i Køge midtby, det skaber et balanceret og mixet butiksudbud og forretningsliv.

Flemming Christensen, De konservative
Køge Kyst-projektet vil give den fornyelse, der er brug for. Vi får et bredere mix af forretninger, som øger attraktionsværdien og tiltrækker mere handel til byen.

Lea Bergstedt, De radikale
Køge by er et skønt sted at handle. Det mener rigtig mange fra omegnskommunerne, der strømmer til byen og bidrager til handelslivet. Med Køge Kyst bliver der endnu bedre mulighed for at skabe spændende events der binder forretningerne sammen, der kommer bedre parkeringsforhold og et bredere udvalg af butikker. Det er vigtigt at forretningslivet i kommunens andre byer er attraktivt for beboerne. Der skal være muligheder for dagligvareforretninger i alle byer af en vis volumen hvis lokalsamfundet støtter de lokale forretningsdrivende. Jeg er fortaler for iværksætteri. Sammen med iværksætterforeningen skal byrådet søsætte initiativer så flere kan få foden under eget bord – enten kommercielt eller som socioøkonomiske virksomheder.

Torben Haack, SF
I dag tager rigtig mange på Strøget, på Fisketorvet, til RingstedCenteret og mange andre steder, fordi opfattelsen er, at der findes større og mere varierede tilbud der. Vi kan sagtens konkurrere med de steder. Vi har Danmarks hyggeligste by, og hvis vi med Køge Kyst-projektet udvikler og understøtter byens butiksliv samt tiltrækker nye butikker, så er jeg ikke i tvivl om, at vi kan blive det foretrukne valg, når folk skal til byen for at shoppe.

Dora Olsen, Dansk Folkeparti
Køge Kommune er en pendlerkommune. Skal vores borgere have mulighed for at lægge deres handel i de lokale butikker, er åbningstiden af afgørende betydning. Parkeringspladser har været et problem, det nu løses med den planlagte parkeringskælder i stationsområdet.

Niels Rolskov, Enhedslisten
Køges særpræg er det største aktiv, så ingen glasoverdækninger og plastikflag i Køge centrum. Desuden skal der være styr på planlægningen, så vi ikke får flere hvide byer.

Finn Buch Petersen, Demokratilisten
Køge Kommune er et innovativt og dynamisk vækstområde på Sjælland og i Øresundsregionen - præget af bæredygtig økonomisk udvikling og mange nye jobs. Dette skal vi fastholde ved, at vi griber de mange muligheder der faktisk er og omsætte dem til vækst, økonomisk udvikling og nye jobs. Virksomhederne skal have en indgang til kommunen. Vi skal sige ”ja” i stedet for ”nej” og vi skal have tilbud om kompetenceudvikling og vejledning til både iværksættere og virksomheder. De nye erhvervspolitiske håndtag skal udnyttes langt bedre end hidtil og vi skal levere en bedre service til både eksisterende og nye virksomheder.

Rolf Larsen, Liberal Alliance
Liberal Alliance er ikke overbevist om, at det nye stationsområde med butikker er analyseret korrekt. Der skal ikke flyttes butikker fra gågaderne til stationen, men der skal komme nye butikker i stedet. Enhver form for parkeringsafgift vil vi stemme imod, og gebyrer for detailhandlende og caféer skal fjernes. Dernæst vil vi lytte meget mere til diverse foreninger, hvordan de ønsker forretningslivet udviklet.

Thomas Kielgast, Ny Centrum
Der skal holdes fokus på en smidig sagbehandling af byggesager. Reglerne skal naturligvis holdes, men sagsbehandlingstiden skal være hurtig. Uren konkurrence i form af social dumping eller sort arbejde skal forhindres ved optimering af kontrollen af socialt bedrageri. Vi er tilhængere af kædekontrakter så ingen østeuropæiske arbejdere underminerer virksomheder i Køge kommune. Derudover skal vore lokale virksomheder have bedre mulighed for at få del i de store anlægsprojekter, der rammer kommunen de kommende år.

Michelle Kappel, Miljøpartiet Fokus
Miljøpartiet Fokus mener at forretnings- og erhvervslivet bedst selv ved, hvilke muligheder der er, og hvilke udfordringer de møder- i særdeleshed i mødet med kommunen. Derfor er det vigtigt, at de inddrages i kommunens udviklingsstrategi. Den offentlige forvaltning skal trimmes, så nye initiativer ikke drukner i sløv og tung sagsbehandling. Miljøpartiet Fokus mener desuden at kommunen skal indgå som sparringspartner med forretnings- og erhvervslivet om, hvordan de kan blive mest muligt bæredygtige og udnytte hinandens ressourcer. Vi skal gøre alt hvad vi kan, for at der kommer flere iværksættere til vores kommune.

Bendt Lundsbjerg, Nær-demokratiet
Køge Kyst-projektet bør begrænses med hensyn til butikker, så butikkerne i det gamle Køge kan klare konkurrencen. Køge skal markedsføres meget mere aktivt med udgangspunkt i de herlighedsværdier og de specialbutikker og serveringssteder, der findes i byen og på havnen.

Michael Christiansen, Hjertets-parti
Jeg vil gøre, hvad der står i min magt for at bevare forretningslivet i Køge. Kommunen skal have en tæt og åben kontakt. Vi skal udvikle, ja, men vi skal værne om det gamle.

Publiceret 16 November 2013 09:00