Læserbrev:

Detailhandel og bystruktur

Af
Af Jean Brahe

borgmesterkandidat

Det Konservative Folkeparti

LÆSERBREV Jeg har ved flere af de mange vælgermøder søgt at bringe bystruktur og detailhandeludvikling i spil. Uden held. Det ærger mig utrolig meget.
En lang række byer i ind- (Holsterbro, Herning ,Kolding m.fl.) og udland (London) arbejder energisk med udformningen af bymidter for at imødekomme udviklingen, så detailhandlen forsat kan overleve, udvikle sig og virke som magnet for bosætning.
En række organisationer bl.a. Institut for Centerplan har udarbejdet rapporter, der bla. beskriver udviklingen i e-handel. Sidste år udgjorde e-handlen ca. 6% af detailhandlen svarende til 16 milliarder,og den forventede stigning vil i løbet af få år nå op på 10% - måske mere.
Hvad vil man forsøge at gøre rundt omkring. I London - som er lidt større end Fredericia - nedlægger man rene gågader og omdanner dem til "sivegade" - tag en tur over og prøv turen på Exhibition Road.
I Herning afkorter man gågadenettet, i Kolding arbejder man med en stor plan om at omdanne store dele af city til et factory outletområde med vedtagelse i december måned. Projektet er måske for ambitiøst, det må tiden vise, men dog et udtryk for at man tager situationen dybt seriøst.
Det er ikke en kritik af de lokale handlende, men mere et udtryk for at der ligger en meget spændende opgave, som har været syltet i flere år. Som en journalist skrev "Han så det ikke komme".
Der skal straks efter valget nedsættes et udvalg som med extern bistand, handelsstanden og politikere kaster sig ud i opgaven. DET HASTER:

Publiceret 16 November 2013 08:00