Sådan ser aftalen ud

Juletræ på Hvidovre Torv og en rettesnor om dansk mad i børneinstitutionerne.
Sådan blev DF overbevist om, at en konstitutering med Socialdemokraterne var en god idé.
En konstituering, der er helt officiel efter at Hvidovre Kommune har udsendt en pressemeddelelse om aftalen.
Partierne har fordelt de eftertragtede poster således:
Socialdemokraterne får formandsposterne i Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.
Dansk Folkeparti får formandsposterne i Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget og det særlige børne- og ungeudvalg, der bl.a. arbejder med anbringelser.
SF får formandsposten i Kultur- og Fritidsudvalget.
Konstitueringsaftalen mellem A, O og F betyder som bekendt også, at Helle Adelborg fortsætter som borgmester i Hvidovre, og at Mikkel Dencker bliver 1. viceborgmester.
Men det er ikke det eneste, de tre partier er blevet enige om. De har også allerede besluttet, at der ikke skal gennemføres skattelettelser i 2015.
- Desuden har Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti aftalt, at det skal være en rettesnor for kostplaner og menuer i Hvidovres institutioner, at fremmed madkultur ikke må erstatte dansk madkultur, men skal supplere den, siger man i en fælles pressemeddelelse.  
Helle Adelborg (A) kalder konstitueringsaftalen for "bred".
- Foreløbig er det lykkedes at samle 2/3 af kommunalbestyrelsen i en fælles aftale. Vælgerne har talt, og de har gjort Socialdemokraterne til det største parti og Dansk Folkeparti til det næststørste. Derfor har vi fundet sammen om at respektere vælgernes ønske, siger hun.

Konstitueringen sker på trods af, at DF har indgået valgforbund med de borgerlige partier og de tre lokallister. Men Mikkel Dencker følte sig urimeligt behandlet i forbundet.
- På trods af, at DF er største parti og alene havde sikret et flertal til valgforbundet, har Hvidovrelisten nægtet at give DF en ellers velfortjent borgmesterpost. Dette finder vi i DF helt urimeligt, siger Mikkel Dencker som argument for den overraskende konstituering.
SF fokuserer på, at man har indgået aftale om fortsat rød borgmester i Hvidovre.
- Vælgernes dom ved valget den 19. november var stor tilbagegang for SF, men fremgang til A og O. Dette har vi i SF naturligvis taget til efterretning...  - For at opnå mest mulig indflydelse og dermed de bedste muligheder for at føre SF-politik, har vi netop indgået aftale med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om en konstitueringsaftale, som har givet SF formandsposten i Kultur- og Fritidsudvalget, siger formand for SF i Hvidovre, Morten Høybye Frederiksen og kommunalbestyrelsesmedlem for SF, Niels Ulsing og påpeger desuden:
- SF ser perspektiver i DF's politik på ældrepleje og socialområdet, men deler ikke DF's menneskesyn og indvandrer- og kulturpolitik. Socialdemokraterne og DF har yderligere indgået en aftale om dansk madkultur. Denne aftale er SF ikke en del af.

Publiceret 22 November 2013 10:53