Dansk Folkeparti sikrer Adelborg endnu fire år som borgmester.

Dansk Folkeparti sikrer Adelborg endnu fire år som borgmester.

BLÅT flertal - RØD borgmester

Det spinkle blå alternativ tabte det hele på gulvet og Helle Adelborg (A) fortsætter som borgmester

Hvidovres borgere satte deres krydser i tirsdags - og da det hele var talt op pegede alt på, at det ville lykkes for de borgerlige partier at lykkes med deres mission: Nemlig at vippe Helle Adelborg af pinden.

Af
oashvidovreavis.dk Meget mere om valget og konstitueringen inde i avisen.

Men således gik det ikke. 11 blå mandater var tilsyneladende ikke nok til at sikre borgmesterposten. Helle Adelborg skulle kun bruge sine otte socialdemokratiske mandater og SF's Niels Ulsing til at sikre sig endnu fire år i borgmesterstolen.
Dansk Folkeparti brød nemlig valgforbundet med de borgerlige og indgik en konstitueringsaftale med A og SF.
Stor uenighed
Dansk Folkeparti havde indgået valgforbund med de borgerlige partier og tre lokallister med henblik på at vælte Helle Adelborg og i stedet vælge en borgmester fra dette valgforbund. Og med en fremgang på to mandater var Dansk Folkeparti det største parti i valgforbundet. Det mente Mikkel Dencker burde udløse en borgmesterpost, men det var det øvrige valgforbund og særligt Hvidovrelisten ikke helt enig i. Hvidovrelisten havde i øvrigt i løbet af det sidste år utallige gange tydeligt markeret, at man ikke ville kunne pege på en borgmester fra Dansk Folkeparti.
- Valget sikrede os en fremgang på to mandater, fra tre til fem, således at valgforbundet samlet fik et spinkelt flertal på 11-10. Vi var eneste parti i valgforbundet med fremgang. Alle andre opnåede samme mandattal som ved sidste valg, bortset fra Hvidovrelisten, som gik tilbage fra fire til tre mandater. På trods af at Dansk Folkeparti alene havde sikret et flertal til valgforbundet, nægtede Hvidovrelisten at give os en ellers velfortjent borgmesterpost, siger Mikkel Dencker...
- Dette finder vi i Dansk Folkeparti helt urimeligt. Det første døgn efter valget afslørede, at Hvidovrelisten ikke har styr på egne nyvalgte byrådsmedlemmer: Således har et nyvalgt medlem af Hvidovrelisten truet med at forlade listen, alene med henvisning til at han ikke ønsker at indgå i en konstituering med os.
Hvis det nyvalgte byrådsmedlem gjorde alvor af sine trusler, ville mandatflertallet til valgforbundet være forvandlet til et mindretal, og vi ville trods stor fremgang være sat fuldstændig uden for indflydelse...
Denne udlægning af forløbet er Arne Bech (H) ikke enig i:
- Midt i skuffelsen over forhandlingernes foreløbige resultat kan vi glæde os over, at ingen af Hvidovrelistens kandidater på noget tidspunkt har været i tvivl om vores stillingtagen til samarbejdet indenfor valgforbundet eller har ført nogen form for forhandlinger udenfor dette.
Til gengæld må vi med beklagelse konstatere, at både Hvidovrelisten og vore kandidater har være ofre for magtspillets hele og halve usandheder...
Fremgang og skuffelse
- Socialdemokraterne fik et flot valg i Hvidovre og gik fra syv til otte mandater, men da SF mistede tre mandater, måtte der etableres et alternativt flertal, siger borgmester Helle Adelborg:
- Med den indgåede aftale sikres et flertal i en bred konstitueringsaftale. Vælgerne har talt og de har gjort Socialdemokraterne til det største parti og Dansk Folkeparti til det næststørste. Derfor har vi fundet sammen om at respektere vælgernes ønske.
Det var samtidig vigtigt for os at fortsætte det gode og tætte samarbejde med SF...
Karl-Erik Høholt Jensen (V) er skuffet over Dansk Folkepartis beslutning om konstituering med S og SF:
- Men jeg er på samme tid glad for, at Venstre har vist, at vi er ordholdende og til at stole på...
- Jeg er ærgerlig over forløbet og ærgerlig på vegne af det flertal af vælgere i Hvidovre, som havde ønsket en borgmester fra vores valgforbund, siger Steen Ørskov (C):
- Men politik er jo et spørgsmål om at få mest mulig indflydelse, så det er svært at fortænke valgdagens to ¿vinder-partier¿ i at vælge den løsning, som de vurderer er den bedste for dem. Sådan er politik..
Juletræ på Torvet
Konstitueringsaftalen, hvor også SF er med, giver borgmesterposten til Helle Adelborg, men giver Dansk Folkeparti både viceborgmesterposten, samt formandsposterne i teknik- og miljøudvalget, arbejdsmarkedsudvalget samt børne- og ungeudvalget. SF får formandsposten i kultur- ogfritidsudvalget.
- Aftalen giver en klar politisk indrømmelse til Dansk Folkeparti, idet dansk kultur og traditioner sikres, således at der skal serveres traditionelle danske retter i kommunens institutioner. Og der kommer igen et juletræ på Hvidovre Torv, pointerer Mikkel Dencker...

Publiceret 26 November 2013 08:00